آزمون آنلاین اضطراب رایگان

[raw]

آزمون آنلاین اضطراب رایگان

این آزمون برای سنجش اضطراب شما طراحی شده است. نمره بیشتر در این آزمون نشانه اضطراب است. اضطراب با تکنیک های مناسب برای هر فرد از بین می رود.

[/raw]