تست روانشناسی و ازدواج

آزمون قبل از ازدواج آنلاین- آزمون ازدواج آنلاین- تست ازدواج آنلاین- تست قبل از ازدواج آنلاین

[raw]

آزمون قبل از ازدواج

در پاسخ دادن به هر سوال باید احساسات و رفتار عادی و عمومی خود را در نظر بگیرید . لطفا به تمام سوالها پاسخ دهید و وقت خود را روی سوال خاصی تلف نکنید. در این پرسشنامه پاسخ صحیح و غلط وجود ندارد بلکه پاسخ شما به هر سوال باید نماینده اولین عکس العمل شما در برابر سوال باشد.
الف = کاملا مخالفم … ب= مخالفم … ج= نظری ندارم … د= موافقم …هـ = کاملا موافقم
با انجام ازمون قبل از زادواج زندگی خود را بیمه کنید.