آزمون افسردگی آنلاین

[raw]

آزمون افسردگی آنلاین

این تست شامل ۲۸ سوال درست – غلط است که در اصل برای افراد ۱۷ سال به بالا تنظیم شده . اما برای کودکان هم مناسب است. و میزان افسردگی  ملالت و خستگی را نشان می دهد.
افسردگی قابل درمان است.

[/raw]