اصول کلی آموزشی دانش آموزان دیرآموز

اصول کلی آموزشی دانش آموزان دیرآموز

 

۱٫توجه به پیش نیازها ، بعنوان مثال پیش نیاز درس تقسیم در ریاضی جمع کردن و تفریق و ضرب
کردن است.
۲٫توجه به تفاوتهای فردی دانش آموزان
۳٫عدم مقایسه دانش آموزان با یکدیگر
۴٫مقایسه دانش آموز دیرآموز با خودش
۵٫اهمیت دادن به تلاش دانش آموز دیرآموز به جای نمره کلاسی یا امتحانی

اصول کلی آموزشی دانش آموزان دیرآموز
اصول کلی آموزشی دانش آموزان دیرآموز

۶٫اجتناب از بوجودآمدن موقعیت هایی که دانش آموز دیرآموز تجربه شکست داشته باشد.
۷٫موفقیت دانش آموز دیرآموز به هر میزان بایستی مورد تشویق قرارگیرد.
۸٫قبل از ارائه محتوای آموزشی باید از آمادگی و توانایی دانش آموز دیرآموز اطمینان داشته باشیم.
۹٫با بوجودآوردن امکان تکرار و تمرین یادگیری را پایدار و کامل کنیم
۱۰ .در یک زمان چند مفهوم تازه را آموزش ندهیم.
نظرات برخی پایان نامه ها در این رابطه
پژوهشگر، مصطفی اکبری در رسانه کارشناسی ارشد خود تحت عنوان مقایسه پیشرفت تحصیلی و
سازگاری اجتماعی دا نشآموزان پایه اول ابتدایی دیر آموز استفاده کننده از کلا س های ضمیمه و
عادی، به ارائه آمار و ارقامی می پردازد که به خودی خود پاسخگوی دو روش آموزشی برای دیر
آموزان، است.

اصول کلی آموزشی دانش آموزان دیرآموز
اصول کلی آموزشی دانش آموزان دیرآموز

طبق مقایسه هایی که در این زمینه انجام شده است داده ها صراحتا بیانگر تاثیر مثبت کلا س های
ضمیمه و نقش آن در بالا بردن معدل دانش آموزان دیرآموز است . همچنین این نتایج به خودی خود

ونقش کلا س های ضمیمه را در ارتقای پیشرفت تحصیلی دانش آموزان تایید می کند بالا ت رین نمره
۹۵ ) متعلق به دختران / ۵) مربوط به پسران و نمره بعد از آن ( ۱۰۴ / مقیاس بلوغ اجتماعی ( ۱۱۲
استفاده کننده از کلا س های ضمیمه است . این یافته ها نیز در تایید نقش موثر کلا س های ضمیمه
در بالا بردن سازگاری اجتماعی دانش آموزان دیر آموز است.

مشاوره و روانشناسی

مشاوره خانواده رایگان ، خدمات روانشناسی و رواندرمانی  – مشاوره خانواده و ازدواج – روانپزشکی – آرامش درمانی – هیپنوتیزم درمانی – مجوز ۶۶۰۷۲

۰۲۱۲۲۷۱۵۸۸۶

۰۹۱۲۳۲۴۵۵۱۰

۰۲۱۲۲۷۲۸۹۰۴

۰۲۱۲۶۸۵۲۹۵۶

۰۲۱۲۶۸۵۲۹۴۶

۰۲۱۲۶۸۵۲۹۴۰

۰۲۱۲۶۸۵۲۹۶۰

بهترین مشاور و روانشناس خانواده و ازدواج مشاوره ازدواج  آنلاین – مشاوره ازدواج حضوری، مشاوره ازدواج تلفنی -متخصص اعصاب و روان،  نوروفیدبک- بایوفیدبک-

تحت نظر متخصص اعصاب و روان_ متخصص روانشناسی – متخصص مشاوره خانواده – مشاوره خانواده، مشاوره ازدواج، مشاوره قبل از ازدواج –مشاوره پیش از ازدواج،  مشاوره نوجوان، مشاوره کودک – درمان افسردگی،درمان وسواس،درمان   استرس،درمان بیش فعالی –درمان اختلالات یادگیری – مشاوره تحصیلی- کنترل خشم – درمان اتیسم

مطالب آموزنده و درمان در سایت : https://ravanshenasa.com

و اینستاگرام ما @DR.RAVANSHENAS1

ادرس : خیابان نیاوران چهارراه مژده نبش نجابت جو پلاک ۳۵۲ طبقه دوم شمالی ۰۲۱۲۲۷۱۵۸۸۶- – ۰۹۱۲۳۲۴۵۵۱۰–۰۲۱۲۲۷۲۸۹۰۴-۰۲۱۲۶۸۵۲۹۵۶–۰۲۱۲۶۸۵۲۹۴۶

Telegram.me/ravanshenasiii

https://t.me/ravanshenasiiii

مشاوره خانواده و ازدواج

مشاوره خانواده و ازدواج، مشاوره خانواده اینترنتی، مشاوره کودک ، مشاوره قبل از ازدواج- مشاوره خواستگاری- مشاوره نوجوان – مشاوره شغلی- مشاوره تحصیلی- مشاوره بازرگانی- تنظیم خانواده، مشاوره ترک اعتیاد، داروی ترک اعتیاد، ترک اعتیاد شیشه، ترک اعتیاد علف، ترک اعتیاد به گوشی، ترک اعتیاد به اینترنت، ترک اعتیاد به اینستاگرام، ترک اعتیاد به مواد مخدر—

۰۲۱۲۶۸۵۲۹۵۶

۰۲۱۲۶۸۵۲۹۴۶

۰۲۱۲۲۷۱۵۸۸۶

۰۲۱۲۲۷۲۸۹۰۴

۰۹۱۲۳۲۴۵۵۱۰-

-۲۶۸۵۲۹۴۰-۲۶۸۵۲۹۶۰

آدرس:

تهران- خیابان نیاوران- چهارراه مژده- نبش نجابت جو- پلاک ۳۵۲- طبقه ۲ شمالی – طبقه فوقانی بانک پاسارگاد

 

روانشناسی ، روانپزشکی- زوج درمانی- مشاوره طلاق، مشاوره قبل از طلاق، مشاوره جدایی، مشاوره بله برون-

مشاوره و روانشناسی- مشاوره خانواده و ازدواج

http://moshaverehezdevaje.com

مشاوره و روانشناسی- مشاوره خانواده و ازدواج

https://ravanshenasa.com

مشاوره و روانشناسی- مشاوره خانواده و ازدواج از طریق واتس اپ- مشاوره ازدواج از اسکایپ- مشاوره خانواده آنلاین- مشاوره قبل از ازدواج از طریق ایمو- مشاوره طلاق آنلاین- مشاوره تحصیلی تلفنی- مشاوره شغلی آنلاین- مشاوره پس از ازدواج آنلاین – مشاوره کودک تلفنی- مشاوره نوجوان آنلاین –

http://aaam.ir

مشاوره و روانشناسی- مشاوره خانواده و ازدواج

http://aaap.ir

مشاوره و روانشناسی- مشاوره خانواده و ازدواج

دیوار-مشاوره.com

مشاوره و روانشناسی- مشاوره خانواده و ازدواج

Ppsyd.com

مشاوره و روانشناسی- مشاوره خانواده و ازدواج

Ppsyb.com

مشاوره و روانشناسی- مشاوره خانواده و ازدواج

http://moshb.com/

مشاوره و روانشناسی- مشاوره خانواده و ازدواج

http://khanevadehh.com

مشاوره و روانشناسی- مشاوره خانواده و ازدواج

https://ppsyc.com

آدرس:

مشاوره و روانشناسی کودک منطقه ۱- نیاوران چها رراه مژده نبش نجابت جو پلاک ۳۵۲ طبقه ۲ شمالی بانک پاسارگاد

مشاوره تلفنی رایگان

مشاوره خانواده و ازدواج ۲۲۷۱۵۸۸۶-۲۲۷۲۸۹۰۴

مشاوره کودک و نوجوان- ۲۲۷۲۸۹۰۴-۲۲۷۱۵۸۸۶

زوج درمانی توسط متخصص مشاوره ۲۲۷۲۸۹۰۴-۲۲۷۱۵۸۸۶

روان درمانی-۲۲۷۲۸۹۰۴

هیپنوتراپی-۲۶۸۵۲۹۴۰-۲۲۷۲۸۹۰۴

مشاوره شغلی- ۲۲۷۱۵۸۸۶-۲۶۸۵۲۹۶۰

مشاوره تحصیلی- ۲۲۷۲۸۹۰۴ ۲۶۸۵۲۹۴۰-

روانپزشک-۲۲۷۱۵۸۸۶-۲۲۷۲۸۹۰۴-

روانشناس- ۲۲۷۱۵۸۸۶ ۲۶۸۵۲۹۴۰-

روانکاوی—۲۶۸۵۲۹۶-۲۲۷۲۸۹۰۴

آرامش درمانی—۲۶۸۵۲۹۴۰- ۲۲۷۲۸۹۰۴