تست های روانشناسی

[raw]

پرسشنامه شخصیتی تیپ A یا B

این آزمون ویژگی های شخصیتی شما را نشان می دهد.

[/raw] [raw]

آزمون مایرز بریگز فرم ام MBTI stepI formM

سنخ نمای مایرز بریگز فرم ام MBTI stepI formM
این آزمون به صورت گزینه های بله – خیر انجام می شود.
این ابزار دارای نسخه هایی متعدد است که با نام های گوناگون و در سطوح مختلف از آن ها استفاده می گردد. به صورت رسمی ارزیابی MBTI شامل سه گام (Step) است. گام اول ارزیابی شامل ارزیابی با پرسشنامه فرم M (فرم حاضر) است که به تشخیص “تیپ اعلام شده” می انجامد و در گام های بعدی با استفاده از فرم های Q و … و با کمک گرفتن از بازتاب فرد نسبت به نتایج گام قبلی به اصلاح و تدقیق طبفه بندی تیپ ها و صفات شخصیتی اقدام می نماید که در نهایت به “تیپ شخصیتی مناسب” (Best Fit Type)می انجامد.

[/raw] [raw]

آزمون مهارت های هوش هیجانی

آزمون مهارت های هوش هیجانی در بر گیرنده ارزیابی هوش هیجانی شماست.

You must specify a text.
[/raw] [raw]

آزمون عشق (مثلثی)

در جای خالی هر یک از جملات مقیاس زیر ، ابتدا اسم کسی را بنویسید که او را دوست دارید یا شیفته او هستید . اگر نخواستید اسم بنویسید ، می توانید یک علامت اختصاری بگذارید . بعد مشخص کنید که تا چه اندازه با هریک از جملات موافق هستید . برای این کار از مقیاس ۹ درجه ای ، که در آن ۱= اصلا ، ۵= به طور متوسط ، ۹= به طور کامل استفاده کنید . از بقیه اعداد بین ۱ و ۹ ، براساس سطح موافقت خود با جملات کمک بگیرید . عدد مورد موافقت را در مقابل هر سوال بنویسید .
متخصص مشاوره ازدواج-۰۲۱۲۲۷۱۵۸۸۶-۰۲۱۲۶۸۵۱۲۸۶