تغییر روحیه در مشاوره خانواده و ازدواج تجریش ۰۲۱۲۲۷۲۸۹۰۴

تغییر روحیه در مشاوره خانواده و ازدواج تجریش ۰۲۱۲۲۷۲۸۹۰۴

 

تغییر روحیه در مشاوره خانواده

 

حرکات ، اثر نیرومندی بر تغییر روحیه دارد،
زیرا:
۱ – نرم ش و جست وخیز ، ورزشی عالی است.
۲ – فشاری که بر بدن وارد می کند ، کمتراز فشاری است که در ھنگام دویدن بر بدن وارد می شود.
۳ – در ھنگام جست وخیز، نمی توانید از لبخند خودداری کنید.
۴ – رانندگان اتومبیلھا نیز با دیدن شما لبخند می زنند و سرگرم می شوند.

مؤثرترین اه کنترل نیروی تمرکز، استفاده از پرس ش است.ھر سؤالی که از خود بکنید، مغز پاسخی برای
آن پیدا می کند.به عنوان مثال، اگر بپرسید (چرا فلانی از من سوء استفاده می کند؟) بی اختیار ذھنتان
متوجه مواردی می شود که آن شخص ، سرتان را کلاه گذاشته است، خواه اصلاٌ این موضوع حقیقت داشته
یا نداشته باشد.اما اگر بپرسید ( چگونه می توانم این مشکل را رفع کنم ؟ (بدون تردید به پاسخھایی می
رسید که نتیجه اش برداشتن قدمھای مثبت است.

تغییر روحیه در مشاوره خانواده
تغییر روحیه در مشاوره خانواده

پرس ش صحیح ، داری نیرویی است که نمونه آن را می توان در شرح حال یک کودک کتک خورده یافت .این
کودک که در یک نزاع دبستانی ، از کودک بزرگتر از خود کتک خورده بود ، به منظور انتقام، تفنگی به چنگ آورد و
به تعقیب آن کودک قلدر پرداخت .
اما درست در لحظه ای که میخواست ماشه را بکشد به خودآمد و از خود پرسید (اگر ماشه را بکشم چه
اتفاق می افتد؟)ناگھان تصویری از زندان و بلاھایی که ممکن است بر سرش بیاورند در نظر ش مجسم شد .
لوله تفنگ رابه طرف درختی گرفت و به آن شلیک کرد.
این پسر بوجکسون بود .یک انحراف توجه، یک تصمیم سنجیده و ناشی از مقایسه رنج و لذت ، باعث شد
پسری با آینده ای نا معلوم ، به یکی از بزرگترین قھرمانان ورزشی مبدل شود.

امروز، چه پرسشھای زندگی سازی می توانید از خود بکنید؟
آیا کسی تاکنون به شما گفته اتکه (آینده تان درخشان است؟)از شنیدن این گفته چه احساسی پیدا
کردید؟ اگر می گفتید که آینده تان تاریک است چطور؟ممکن است به شما بگویند (نظرات شما به گو ش خوش
می آید)و یا (طرح ما فریاد می زند که باید اصلاح شود ).ممکن است درباره کسی گفته باشید(از دیدن ش
چندشم می شود.)و یا (رفتار ش واقعاٌ سرد است. )
ھر دسته از این کلمات، تاثیری متفاوت بر روی افراد دارد.کسانی که معمولاٌ از آینده روشن یا تاریک ، سخن
می گویند، از تعبیرات بصری استفاده می کنند.بعضی ھا به علائم شنیداری حساسترند،(به گوش خو ش
می آید.فریاد می زند)و بعضی ھم برای بیان مقصود از کلماتی استفاده می کنند که به ح س لامسه مربوط
است(چندشم می شود.واقعاٌ سرد است.)
توجه شما معمولاٌ به کدامیک از این سه ح س ، بیشتر است؟
بعضیھا برای بھبود حالت روحی خود به سیگار، الکل، پرخوری، سوء استفاده از کارتھای اعتباری و یا راھھای
منفی دیگر پناه می برند .آیا راھھای سالمتری ھم برای ایجاد روحیه وجود دارد؟ چند دقیقه در این باره فکر
کنید.

تغییر روحیه در مشاوره خانواده
تغییر روحیه در مشاوره خانواده

۱– برای اینکه رنجھا را از خود دور کنید و احساسات لذتبخشی را جایگزین آنھا سازید چه شیوه ھای مثبتی
را می دانید؟ آنھا را روی کاغذ بیاورید.
۲ – راھھای تازھای راکه قبلاٌ از آنھا استفاده نکرده ای و به نظرتان مؤثر می آیند به آنھا اضافه کنید.دست کم
۱۵ شیوه را برای رفع دلتنگی ذکر کنید و چه بھتر که تعداد آنھا را به ۲۵ و یابیشتر برسانید .این تمرینی است
که می توانید آنرا بارھا تکرار کنید تا سرانجام صدھا راه سالم برای تغییر روحیه کشف نمائید.
ھنگامی که در بزرگراه رنج و دلتنگی ، به مقصد شادی و لذت سفر می کنید، به کشف راھھای گوناگون و
مثبتی بپردازید که مناظر اطراف را دلپذیر سازد.بعضی از این راھھا را آزمای ش کنید:
آھنگھای مورد علاقه خود را زمزمه کنید …به مطالعه چیزی بپردازید که مطالب ش را بتوانید بکار بندید…به
تماشای یک فیلم کمدی و یا برنامه شاد تلویزیونی بپردازید و بخندید…چند طول استخر را شنا کنید …از
صرف غذا با افراد خانواده، یا یکی از دوستان لذت ببرید…مدتی در وان آب گرم، استراحت کنید…به خلق چند
نظریه تازه بپردازید…با فرد تازه ای آشنا شوید…لطیفه ھای بی مزه ای برای دوستان خود تعریف کنید و
بدانید که باز ھم شما را دوست خواھند داشت…با ھمسر خود ، گرم و صمیمانه گفتگو کنید .
ھم اکنون یکی از راھھای بالا را انتخاب و امتحان کنید!

تغییر روحیه در مشاوره خانواده
تغییر روحیه در مشاوره خانواده

 

مشاوره و روانشناسی

تلفنی رایگان خدمات روانشناسی – مشاوره- روانپزشکی – آرامش درمانی – هیپنوتیزم درمانی – مجوز ۶۶۰۷۲

-☎️ ۰۲۱۲۲۷۱۵۸۸۶

۰۹۱۲۳۲۴۵۵۱۰

۰۲۱۲۲۷۲۸۹۰۴

۰۲۱۲۶۸۵۲۹۵۶

۰۲۱۲۶۸۵۲۹۴۶

۰۲۱۲۶۸۵۲۹۴۰

۰۲۱۲۶۸۵۲۹۶۰

بهترین مشاور و روانشناس خانواده و ازدواج ❤️❤️❤️??? مشاوره آنلاین – مشاوره حضوری، تلفنی – اعصاب و روان نوروفیدبک- بایوفیدبک-

?????????????

تحت نظر متخصص اعصاب و روان_ متخصص روانشناسی – متخصص مشاوره – مشاوره خانواده، مشاوره ازدواج، مشاوره قبل از ازدواج – مشاوره نوجوان، مشاوره کودک – درمان افسردگی، وسواس، استرس، بیش فعالی – اختلالات یادگیری – مشاوره تحصیلی- کنترل خشم – درمان اتیسم

– – ???? ?????????

مطالب آموزنده و درمان در سایت : https://ravanshenasa.com

و اینستاگرام ما ? @DR.RAVANSHENAS1

خیابان نیاوران چهارراه مژده نبش نجابت جو پلاک ۳۵۲ طبقه دوم شمالی ۰۲۱۲۲۷۱۵۸۸۶- – ۰۹۱۲۳۲۴۵۵۱۰–۰۲۱۲۲۷۲۸۹۰۴-۰۲۱۲۶۸۵۲۹۵۶–۰۲۱۲۶۸۵۲۹۴۶

telegram.me/ravanshenasiii

https://t.me/ravanshenasiiii

مشاوره خانواده و ازدواج، مشاوره کودک ، مشاوره قبل از ازدواج- مشاوره خواستگاری- مشاوره نوجوان – مشاوره شغلی- مشاوره تحصیلی- مشاوره بازرگانی- تنظیم خانواده

۰۲۱۲۶۸۵۲۹۵۶

۰۲۱۲۶۸۵۲۹۴۶

۰۲۱۲۲۷۱۵۸۸۶

۰۲۱۲۲۷۲۸۹۰۴

۰۹۱۲۳۲۴۵۵۱۰

۲۶۸۵۲۹۴۰

۲۶۸۵۲۹۶۰

آدرس: تهران- خیابان نیاوران- چهارراه مژده- نبش نجابت جو- پلاک ۳۵۲- طبقه ۲ شمالی – طبقه فوقانی بانک پاسارگاد

روانشناسی ، روانپزشکی- زوج درمانی- مشاوره طلاق-

مشاوره و روانشناسی- مشاوره خانواده و ازدواج

http://moshaverehezdevaje.com

مشاوره و روانشناسی- مشاوره خانواده و ازدواج

https://ravanshenasa.com

مشاوره و روانشناسی- مشاوره خانواده و ازدواج

http://khanevadehh.com

مشاوره و روانشناسی- مشاوره خانواده و ازدواج

https://ppsyc.com

آدرس: مشاوره و روانشناسی کودک منطقه ۱- نیاوران چها رراه مژده نبش نجابت جو پلاک ۳۵۲ طبقه ۲ شمالی بانک پاسارگاد

مشاوره تلفنی رایگان

مشاوره خانواده و ازدواج ۲۲۷۱۵۸۸۶-۲۲۷۲۸۹۰۴

مشاوره کودک و نوجوان- ۲۲۷۲۸۹۰۴-۲۲۷۱۵۸۸۶

زوج درمانی توسط متحصص مشاوره ۲۲۷۲۸۹۰۴-۲۲۷۱۵۸۸۶

روان درمانی  ۲۶۸۵۲۹۴۰-۲۲۷۲۸۹۰۴

هیپنوتراپی-۲۶۸۵۲۹۴۰-۲۲۷۲۸۹۰۴

مشاوره شغلی- ۲۲۷۱۵۸۸۶-۲۶۸۵۲۹۶۰

مشاوره تحصیلی– ۲۲۷۲۸۹۰۴ ۲۶۸۵۲۹۴۰-

روانپزشک-۲۲۷۱۵۸۸۶-۲۲۷۲۸۹۰۴-

روانشناس– ۲۲۷۱۵۸۸۶ ۲۶۸۵۲۹۴۰-

روانکاوی—۲۶۸۵۲۹۶۰-۲۲۷۲۸۹۰۴

آرامش درمانی—۲۶۸۵۲۹۴۰- ۲۲۷۲۸۹۰۴