مشاوره کودک تخصصی

مشاوره و روانشناسی منطقه یک ۱ (ضوابط اجرایی مسافرت ها و اردوها) ۰۲۱۲۲۷۲۸۹۰۴

ضوابط اجرايي مسافرت ها و اردوها

مشاوره و روانشناسی منطقه یک ۱ (ضوابط اجرایی مسافرت ها و اردوها) ۰۲۱۲۲۷۲۸۹۰۴

ضوابط اجرایی مسافرت ها و اردوها

در ایام تعطیلات تابستانی و نوروزی از سوی تیم مراقبت و مـسئولان ، برنامـه مـسافرتکوتاهمدت یا درزامدت در  نظر گرفته میشود. در صورت برنامه ریزی باید ایـ ن مـوارد را مورد توجه قرار داده و رعایت کنند:

 • بهتر است مسافرت ها با توجه به نظر و علایق و با مشارکت فرزنـدان برنامـه ریـزی وتدوین شود.
 • برای سلامت و امنیت فرزندان احتیاط های لازم در نظر گرفته شود و به همین خاطر سعی شود تا جایی کـه ممکـن اسـت از سـفرهای طـولانی بـا بعد مـسافت زیـادخودداری شود و در صورت لزوم اجرای آن، امکانات مناسب در ایـن زمینـه در نظـرگرفته شود.
 • برای ارتقا ی سطح علمی و فرهنگی فرزندان در مسافرت ها تا جایی که ممکن اسـتسعی شود مکان یا محل هایی انتخاب شود که جوابگوی نیازهای فرهنگی فرزنـدانبوده و الگوی مناسبی برای آشنایی فرزندان با آداب و رسوم و جغرافیـایی سـرزمینایران باشد.
 • کسب مجوز سفر توسط مسئول خانه از معاونت امور اجتماعی استان یا رییس ادارهبهزیستی شهرستان الزامی است.
ضوابط اجرایی مسافرت ها و اردوها
ضوابط اجرایی مسافرت ها و اردوها

ضوابط اجرایی مسافرت ها و اردوها

در این بین سرپرست واحد بهعنوانهدایت کننده مجموعه و ناظر برنامه ریزی تیم مراقبت و عضو کمیته مراقبت وظایفی به عهده دارد که باید به این شـرحبه انجام برساند:

 • انتخاب محل مناسب برای مسافرت که جنبه تفریحی کافی داشته باشد،
 • محل انتخاب شده جنبه گردش گری داشته باشد،
 • از لحاظ فرهنگی جواب گوی نیازهای فرزندان باشد،
 • ایمنی و سلامت فرزندان در طول سفر در نظر گرفته شود و تا جا یی که امکان دارد
ضوابط اجرایی مسافرت ها و اردوها
ضوابط اجرایی مسافرت ها و اردوها

˼˹

سعی شود به منظور رفتن به این مسافرت ها از وسایل نقلیه عمومی و  ترجییحا ً قطـار  یا اتوبوس استفاده شود.

 • به ازای هر ۱۰نفر فرزند که به سفر فرستاده می شوند، یک مربـی بـهعنـوان هـمراه درنظر گرفته شود.
 • برنامه غذایی در طول سفر متناسب با امکانات و صلاحدید گروه همراه یا مربی بودهو بر اساس رعایت اصول بهداشتی تغذیه سـالم و مکفـ ی و بـا نظرخـواهی فرزنـدانبرنامه ریزی و تهیه شود.
 • مدیر مرکز و تیم تخصصی باید از امکانات شهری و استانی (ادارات بهزیستی یا سایر دستگاه ها) استفاده کرده و از ماههای قبل با برنامه ریزی مـدون و زمـانبنـد ی شـدهامکانات سفر فرزندان را مهیا کند.
 • باتوجه به این که فرزندان در  گروههای کوچک چندنفره با یـ کدیگـر  بهتـر ارتبـاط برقرار م یکنند و صمیمیت بین آنان شکل میگیرد، تا جایی کـه امکـان دارد سـعیشود برخی از برنامه های مسافرتی در گروه های کوچک چندنفره انجام شود.
 • استفاده از گردشگاه ها و امکانات مسافرتی درون استانی کـه بـا هزینـه کمتـر و در زمانی کوتاه تر قابل اجراست، مورد توجه قرار گیرد.
 • بهتر است اعزام فرزندانی که راهی سایر نقاط کشور و اردوگاه های ملـی مـی شـوند ، به صورت همگانی یا گروهی انجام شود.
ضوابط اجرایی مسافرت ها و اردوها
ضوابط اجرایی مسافرت ها و اردوها

تلفنی رایگان خدمات روانشناسی – مشاوره- روانپزشکی – آرامش درمانی – هیپنوتیزم درمانی – مجوز ۶۶۰۷۲

-☎️ ۰۲۱۲۲۷۱۵۸۸۶

۰۹۱۲۳۲۴۵۵۱۰

۰۲۱۲۲۷۲۸۹۰۴

۰۲۱۲۶۸۵۲۹۵۶

۰۲۱۲۶۸۵۲۹۴۶

۰۲۱۲۶۸۵۲۹۴۰

۰۲۱۲۶۸۵۲۹۶۰

بهترین مشاور و روانشناس خانواده و ازدواج ❤️❤️❤️??? مشاوره آنلاین – مشاوره حضوری، تلفنی – اعصاب و روان نوروفیدبک- بایوفیدبک-

?????????????

تحت نظر متخصص اعصاب و روان_ متخصص روانشناسی – متخصص مشاوره – مشاوره خانواده، مشاوره ازدواج، مشاوره قبل از ازدواج – مشاوره نوجوان، مشاوره کودک – درمان افسردگی، وسواس، استرس، بیش فعالی – اختلالات یادگیری – مشاوره تحصیلی- کنترل خشم – درمان اتیسم

– – ???? ?????????

مطالب آموزنده و درمان در سایت : https://ravanshenasa.com

و اینستاگرام ما ? @DR.RAVANSHENAS1

خیابان نیاوران چهارراه مژده نبش نجابت جو پلاک ۳۵۲ طبقه دوم شمالی ۰۲۱۲۲۷۱۵۸۸۶- – ۰۹۱۲۳۲۴۵۵۱۰–۰۲۱۲۲۷۲۸۹۰۴-۰۲۱۲۶۸۵۲۹۵۶–۰۲۱۲۶۸۵۲۹۴۶

telegram.me/ravanshenasiii

https://t.me/ravanshenasiiii

مشاوره خانواده و ازدواج، مشاوره کودک ، مشاوره قبل از ازدواج- مشاوره خواستگاری- مشاوره نوجوان – مشاوره شغلی- مشاوره تحصیلی- مشاوره بازرگانی- تنظیم خانواده

۰۲۱۲۶۸۵۲۹۵۶

۰۲۱۲۶۸۵۲۹۴۶

۰۲۱۲۲۷۱۵۸۸۶

۰۲۱۲۲۷۲۸۹۰۴

۰۹۱۲۳۲۴۵۵۱۰

۲۶۸۵۲۹۴۰

۲۶۸۵۲۹۶۰

آدرس: تهران- خیابان نیاوران- چهارراه مژده- نبش نجابت جو- پلاک ۳۵۲- طبقه ۲ شمالی – طبقه فوقانی بانک پاسارگاد

روانشناسی ، روانپزشکی- زوج درمانی- مشاوره طلاق-

مشاوره و روانشناسی- مشاوره خانواده و ازدواج

http://moshaverehezdevaje.com

مشاوره و روانشناسی- مشاوره خانواده و ازدواج

https://ravanshenasa.com

مشاوره و روانشناسی- مشاوره خانواده و ازدواج

http://khanevadehh.com

مشاوره و روانشناسی- مشاوره خانواده و ازدواج

https://ppsyc.com

آدرس: مشاوره و روانشناسی کودک منطقه ۱- نیاوران چها رراه مژده نبش نجابت جو پلاک ۳۵۲ طبقه ۲ شمالی بانک پاسارگاد

مشاوره تلفنی رایگان

مشاوره خانواده و ازدواج ۲۲۷۱۵۸۸۶-۲۲۷۲۸۹۰۴

مشاوره کودک و نوجوان- ۲۲۷۲۸۹۰۴-۲۲۷۱۵۸۸۶

زوج درمانی توسط متحصص مشاوره ۲۲۷۲۸۹۰۴-۲۲۷۱۵۸۸۶

روان درمانی  ۲۶۸۵۲۹۴۰-۲۲۷۲۸۹۰۴

هیپنوتراپی-۲۶۸۵۲۹۴۰-۲۲۷۲۸۹۰۴

مشاوره شغلی- ۲۲۷۱۵۸۸۶-۲۶۸۵۲۹۶۰

مشاوره تحصیلی– ۲۲۷۲۸۹۰۴ ۲۶۸۵۲۹۴۰-

روانپزشک-۲۲۷۱۵۸۸۶-۲۲۷۲۸۹۰۴-

روانشناس– ۲۲۷۱۵۸۸۶ ۲۶۸۵۲۹۴۰-

روانکاوی—۲۶۸۵۲۹۶۰-۲۲۷۲۸۹۰۴

آرامش درمانی—۲۶۸۵۲۹۴۰- ۲۲۷۲۸۹۰۴

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *