چه کار کنیم تا به سخت کوشی عادت کنیم؟

چه کار کنیم تا به سخت کوشی عادت کنیم؟

خوب ما تا الآن کاری را شروع کردیم)با قانون ۵ دقیقه(؛
و حالا برای انجامش جایزه تعیین میکنیم. یعنی

اگر انجام کاری هر چند کوچک و هر چند راحت را تمام کردیم، به خودمان جایزه
میدهیم.

چه کار کنیم تا به سخت کوشی عادت کنیم؟
چه کار کنیم تا به سخت کوشی عادت کنیم؟

چند نکته این که مطرح است:
۱ . جایزه باید چیزی باشد که ما دوستش داشته باشیم مغز عاطفی از انجام آن لذت ببرد.

۲ . حواسمان باشد هیچ گاه دو مغز هم زمان نمیتوانند همزمان لذت ببرند. یعنی شاید من غذایی
که میخورم غذای سالمی باشد، ولی مطمئنا اگر غذا خوردنم بیشتر از ۵ دقیقه طول بکشد،
دیگر مغز منطقی نیست که از سلامت غذا لذت میبرد. بعد از ۵ دقیقه مغز عاطفی وارد کار
میشود و ما به جای لذت بردن از سلامت غذا، از مزه غذا لذت خواهیم برد.
درست است که در اینجا هر دو مغز لذت بردند، ولی هیچگاه این اتفاق همزمان نمیافتد. ما یا
به مزه غذا توجه میکنیم، یا سلامت غذا.
اگر در حال مرگ باشیم، نه مهم است که غذا خوشمزه است، نه مهم است که غذای سالمی
است. وقتی واقعا گرسنه ایم و غذا میخوریم، مغز خزنده لذت خواهد برد.
در نتیجه جایزه ای بدهیم که فقط مغز عاطفی را راضی کند. نه مغز دیگری را.
۳ . حتی اگر از انجام کاری خسته نشده ایم، جایزه را به خودمان بدهیم.
خیلی وقت ها فکر میکنیم خسته نشده ایم. چون سطح انرژی مان بالا است و این اراده مان را
هم قوی میکند. حالا که سطح انرژی بالا است، ما هرچقدر هم کار سختی انجام بدهیم متوجه
مصرف انرژی نخواهیم شد.

چه کار کنیم تا به سخت کوشی عادت کنیم؟
چه کار کنیم تا به سخت کوشی عادت کنیم؟

دقیقا بعد از دومین کاری که بدون پاداش انجام میدهیم، متوجه افت انرژی خواهیم شد. پس
حتی اگر کار آسان بود، یا سخت بود ولی ما حس کردیم آنقدر انرژی مان بالا است که جایزه
نمیخواهیم، باز هم جایزه بدهیم.
۴ . زمانی که گرفتن جایزه از ما میگیرد –مثلا به خودمان قول دادیم تلویزیون ببینیم- باید حد
اکثر نصف زمانی باشد که برای انجام کار گذاشته ایم ولی برای هفته اول، حتی میتوان یک
ساعت کار کرد، یک ساعت تلویزیون دید. ولی فقط برای هفته اول