نوروفیدبک و بایو فیدبک 2018 فوق العاده

اثربخشی نوروفیدبک در بهبود نشانه های اختلال کم توجهی – بیش فعالی

Posted on
اثربخشی نوروفیدبک

اثربخشی نوروفیدبک در بهبود نشانه های اختلال کم توجهی – بیش فعالی   بیشتر کارآزمای یهای غیرتصادفی، اثرات مثبتی را با حجم اثر متوسط تا زیاد در اثربخشی نوروفیدبک در اختلال ک متوجهی – بی شفعالی نشان م یدهند. در عین حال، پژوه شهای تصادفی و کنتر لشده اندکی در اثربخشی این روش درمانی به […]

نوروفیدبک و بایو فیدبک 2018 فوق العاده

نوروفیدبک ؛ موج بازی با مغز

Posted on
نوروفیدبک ؛ موج بازی با مغز

نوروفیدبک ؛ موج بازی با مغز   نوروفیدبک ؛ موج بازی با مغز «نوروفیدبک» چیست ؟ شما شاید اسمش را نشنیده باشید اما همین حالا که گزارش مان را می خوانید خیلی ها برای استفاده از آن توی صف ایستاده اند چون خیال می کنند آن حس گرهای عجیب که وصل می‌شود به سرشان، چوب […]

نوروفیدبک و بایو فیدبک 2018 فوق العاده

نوروفیدبک

Posted on
نوروفیدبک

نوروفیدبک نوروفیدبک به روشی اطلاق می شود که در آن، اطلاعات عصبی به دستگاه عصبی مرکزی (CNS) افراد بازخورد داده می شود و تلاش می شود تا آنها بیاموزند چگونه کارکرد مغزی خودشان را اصلاح نمایند. منطق این روش درمانی بر پایه شرطی سازی عاملی استوار است. ما در حالت عادی قادر به کنترل و […]

قصه درمانی تلفنی حضوری آنلاین

آیینه نازنین

Posted on
آیینه نازنین

آیینه نازنین   داستانهای کودکانه   نازنین جلو آیینه  ایستاد. به آیینه اخم کرد. آیینه هم اخم کرد. نازنین لبش را کج کرد، آیینه هم لبش را کج کرد. برای آیینه زبان درآورد،  آیینه هم همین کار را کرد. نازنین عصبانی شد. گفت: «ای آینه‌ی بد. داری ادای مرا درمی‌آوری؟» آیینه هم عصبانی شد. و […]

قصه درمانی تلفنی حضوری آنلاین

شعر روز دانش آموز

Posted on
شعر روز دانش آموز

شعر روز دانش آموز   شعر روز دانش آموز    روز دانش آموزان روز روز خوب دانش آموز است روز خوب ۱۳ آبان روز وحدت روز پیروزی در تمام پهنه ایران نوجوانان وطن آن روز یک زبان فریاد سر دادند از قفس مرغ رهایی را بار دیگر بال و پر دادند آسمان میهن از آنان […]

قصه درمانی تلفنی حضوری آنلاین

قصه ی جالب کبوتر و سنجاب

Posted on
قصه ی جالب کبوتر و سنجاب

قصه ی جالب کبوتر و سنجاب قصه ی جالب کبوتر و سنجاب   یکی بود یکی نبود تو یه جنگل سرسبز و بزرگ یه سنجاب زبر و زرنگ بود که تو یک درخت مهربان زندگی می کرد. درخت با همه حیوانات جنگل خوب بود و میوه های رنگارنگش را در اختیار همه حیوانات جنگل می […]

قصه درمانی تلفنی حضوری آنلاین

شعر روز کودک

Posted on
شعر روز کودک

شعر روز کودک   شعر روز کودک   روز قشنگ کودک         امروز یه روز خوبه     روز قشنگ کودک        تبریک میگم بچه ها   روز شما مبارک سالم باشید شاد باشید       گل های باغ امید       خرّم و آزاد باشید             کاشکی  […]

قصه درمانی تلفنی حضوری آنلاین

شعر کودکانه روز آتشنشان

Posted on
شعر کودکانه روز آتشنشان

شعر کودکانه روز آتشنشان شعر کودکانه روز آتش نشانی   مرد آتش نشان مرد آتش نشانم وقت نبرد با آتش خودم یک قهرمانم کارم را دوست دارم من ناجی انسانم بی احتیاطی نکن با آتش بازی نکن تا در امان بمونی خودت رو نسوزونی حادثه های ناجور همیشه در کمینه نجات جان انسان کارم همش […]

قصه درمانی تلفنی حضوری آنلاین

شعر کودکانه در مورد خدا

Posted on
شعر کودکانه در مورد خدا

شعر کودکانه در مورد خدا شعر کودکانه در مورد خدا   به نام خدا به نام خداوند رنگین کمان خداوند بخشنده ی مهربان خداوند سنجاقک رنگ رنگ خداوند پروانه های قشنگ خدایی که آب و هوا آفرید درخت و گل و سبزه را آفرید خدایی که از بوی گل بهتر است صمیمی تر از خنده […]

قصه درمانی تلفنی حضوری آنلاین

قصه کودکانه «فرشته نگهبان»

Posted on
قصه کودکانه «فرشته نگهبان»

قصه کودکانه «فرشته نگهبان»   قصه کودکانه «فرشته نگهبان»   یکی بود یکی نبود یه دختر کوچولویی بود به نام صبا. صبا کیف مدرسه اش را برداشت و از مامان خداحافظی کرد تا به سمت مدرسه حرکت کنه. صبا بسم الله گفت و از خانه بیرون رفت. باد می آمد. باد در را محکم به […]