هیپنوتراپی فوق عمیق و خود هیپنو تیزم

لاغری با هیپنوتراپی

Posted on
لاغری با هیپنوتراپی

لاغری با هیپنوتراپی   لاغری با هیپنوتراپی _ مطالعات و پژوهش های صورت گرفته در جهان نشان داده اند که لاغری با هیپنوتراپی، اثرات درمان کننده اثبات شده ای در درمان اختلالات وزن، پرخوری و چاقی دارد. هیپنوتیزم به عنوان یک علم یا پدیده ای است که در آن انسان به ضمیر ناخودآگاه و سیستم […]

هیپنوتراپی فوق عمیق و خود هیپنو تیزم

تفاوت هیپنوتیزم و هیپنوتراپی چیست ؟

Posted on
تفاوت هیپنوتیزم و هیپنوتراپی چیست ؟

تفاوت هیپنوتیزم و هیپنوتراپی چیست ؟   خود هیپنوتیزم و هیپنوتراپی در رسیدن به هدف اگه دنبال موفقیت هستی حدس می زنم اسم روش هایی مثل هیپنوتیزم، هیپنوتراپی، خلسه، تلقین، مراقبه و مدیتیشن رو شنیدی . امروز قصد دارم تفاوت بین این حالات رو توضیح بدم تا کامل متوجه تفاوت بین هیپنوتیزم و هیپنوتراپی و […]

هیپنوتراپی فوق عمیق و خود هیپنو تیزم

هیپنوتراپی واقعیت دارد؟

Posted on
هیپنوتراپی

هیپنوتراپی واقعیت دارد؟   یک روان‌شناس، هیپنوتراپی را تکنیکی متکی بر دانش روان‌شناسی و فیزیولوژی اعصاب دانست و آن را یکی از روش‌های درمانی موثر در میان روش‌های موجود برشمرد. زهرا معین اظهار کرد: هیپنوتراپی قدمتی چند هزار ساله دارد که از اواسط قرن بیستم به‌صورت آکادمیک و رسمی پی‌گیری می‌شود و به یونان باستان […]

نوروفیدبک و بایو فیدبک 2018 فوق العاده

اثربخشی نوروفیدبک در بهبود نشانه های اختلال کم توجهی – بیش فعالی

Posted on
اثربخشی نوروفیدبک

اثربخشی نوروفیدبک در بهبود نشانه های اختلال کم توجهی – بیش فعالی   بیشتر کارآزمای یهای غیرتصادفی، اثرات مثبتی را با حجم اثر متوسط تا زیاد در اثربخشی نوروفیدبک در اختلال ک متوجهی – بی شفعالی نشان م یدهند. در عین حال، پژوه شهای تصادفی و کنتر لشده اندکی در اثربخشی این روش درمانی به […]