مشاوره تحصیلی و برنامه روزانـه ایام تحصیل و اشتغال ۰۲۱۲۲۷۱۵۸۸۶

برنامه روزانـه ايام تحصيل و اشتغال

مشاوره تحصیلی و برنامه روزانـه ایام تحصیل و اشتغال ۰۲۱۲۲۷۱۵۸۸۶

به مجموعه فعالیت هایی گفته میشود که توسط تـیم تخصـصی (برنامـه مراقبـت) و بـا  درنظرگرفتن نظرات فرزندان برای اجرا در ایام تحصیل اشتغال تدوین می شود.

برخی فعالیت های ضروری و مهم به این شرح است:

 • بیدارکردن فرزندان در مراکز نگهداری بهتر است قبـل از طلـوع آفتـاب و در  کمـال آرامش انجام شود.

به منظور  حضور بهموقع فرزندان در مدرسه و پرهیز از هر گونه تاخیر تا جـایی کـه ممکن است سعی شود فرزندان یک سـاعت قبـل از رفـتن بـه مدرسـه و در نهایـت آرامش بیدار شوند و همه فرزندان پس از بیداری با نظارت و کنترل مـستقیم مربـیبه انجام نرمش صبح گاهی و بهداشت فردی و عمومی و صرف صبحانه مشغول شوند.

برنامه روزانـه ایام تحصیل و اشتغال
برنامه روزانـه ایام تحصیل و اشتغال

تبصره

الف) ساعت مناسب بیداری فرزندان با  توجه به موقعیت اقلیمی، جغرافیایی و اجتمـاعی مناطق مختلف کشور در نظر گرفته شـود و زمـان لازم بـرا ی انتقـال فرزنـدان تـا مدرسه ومحل کار هم دراین برنامه ریزی قطعاً  در نظرگرفته شود.

ب) مطلوب است شرایطی ایجاد شود تا آن دسته از عزیزانی که به مدرسه نمی روند هم  با دیگر فرزندان از خواب بیدار شوند، ولی تحت فشار قرار نگیرند. لازم اسـت بـرایفرزندانی که به مدرسه نمی روند، فعالیت و برنامه روزانه منظمی تهیـه شـود و بـههیچ وجه بدون برنامه رها نشوند.

 • بهتر است شیوه بیدار کردن فرزندان با مشورت و نظر خود ایشان انتخاب و به اجـراگذاشته شود . از پرخاش گری، روشن کردن به یکباره چراغ هـا و روش هـای نـامطلوب دیگر به هیچ وجه استفاده نشود.
 • برای فرزندانی که به سن تکلیف رسیده اند و واجد شرایط نمازخوانی هستند، مربـیباید فرزندان را در کمال ملایمت و ملاطفت و با پرهیز از هرگونه زور و اجبـار بیـدارو با توجه به اوقات شرعی و با نظارت مربی، ضمن ارائه آموزش های لازم دعوت به انجام فرائض دینی کنند.
  • کیف و کتاب، لوازم التحریر و لباس فرزندان توسط مربـی کنتـرل شـود و مربـی بـااطمینان از آراستگی فرزندان و انجام تکالیف، آنان را تا درب خانه بدرقه کند.
  • مربیان و مددکاران با ارائه خدمات مشاوره تحصیلی فرزندان، شیوه و چگونگی رفتاربا هم سالان، هم کلاسی ها و معلمان و سایر افراد در مدرسه را به آنان بیاموزند.
  • با توجه به اهمیت برخورداری فرزندان از آموزش قبـل از دبـستان، فرزنـدان زیـر ۶ سال از آموزش برنامه مهدکودک، آمادگی یا پیش دبستانی بهره مند شوند.
  • برای آن دسته از فرزندانی که در سال اول ابتدایی هستند و اولین مرحله استقلال و حضور در جامعه را تجربه می کنند و نیاز دارند که مورد حمایت قرار گیرند، بایـ د تـاجایی که ممکن است مربی آنان را همراهی کـرد ه و بـا برقـراری ارتباطـات کلامـیمناسب که منجر به انتقال عواطف و احساسات مثبت و افزایش سطح اعتمادبه نفـسدر آنان می شود، بیشتر استفاده کنید.
  • در صورتی که فر زندانی از بیماری جسمی یا روحی خاصی رنج می برند، با نظر مربیو با همآهنگی مدیر یا جانشین او می توانند به محل آموزش (مدرسه و یا محل کـار ) نروند و توسط پزشک و یا مسئول بهداشت مرکز، خـدمات درمـانی لازم را دریافـتکنند و مراتب نیز به اولیای مدرسه و محل اشتغال فرزندان اطلاع داده شود.
  • باتوجه به اوقات شرعی و ادای نماز قبل یا پس از صرف نهار، باید اقامه نماز ظهر وعصر برای آن دسته از فرزندانی که به سن تکلیف رسیده اند با نظـارت مربـی انجـام شود.
برنامه روزانـه ایام تحصیل و اشتغال
برنامه روزانـه ایام تحصیل و اشتغال

تلفنی رایگان خدمات روانشناسی – مشاوره- روانپزشکی – آرامش درمانی – هیپنوتیزم درمانی – مجوز ۶۶۰۷۲

-☎️ ۰۲۱۲۲۷۱۵۸۸۶

۰۹۱۲۳۲۴۵۵۱۰

۰۲۱۲۲۷۲۸۹۰۴

۰۲۱۲۶۸۵۲۹۵۶

۰۲۱۲۶۸۵۲۹۴۶

۰۲۱۲۶۸۵۲۹۴۰

۰۲۱۲۶۸۵۲۹۶۰

بهترین مشاور و روانشناس خانواده و ازدواج ❤️❤️❤️??? مشاوره آنلاین – مشاوره حضوری، تلفنی – اعصاب و روان نوروفیدبک- بایوفیدبک-

?????????????

تحت نظر متخصص اعصاب و روان_ متخصص روانشناسی – متخصص مشاوره – مشاوره خانواده، مشاوره ازدواج، مشاوره قبل از ازدواج – مشاوره نوجوان، مشاوره کودک – درمان افسردگی، وسواس، استرس، بیش فعالی – اختلالات یادگیری – مشاوره تحصیلی- کنترل خشم – درمان اتیسم

– – ???? ?????????

مطالب آموزنده و درمان در سایت : https://ravanshenasa.com

و اینستاگرام ما ? @DR.RAVANSHENAS1

خیابان نیاوران چهارراه مژده نبش نجابت جو پلاک ۳۵۲ طبقه دوم شمالی ۰۲۱۲۲۷۱۵۸۸۶- – ۰۹۱۲۳۲۴۵۵۱۰–۰۲۱۲۲۷۲۸۹۰۴-۰۲۱۲۶۸۵۲۹۵۶–۰۲۱۲۶۸۵۲۹۴۶

telegram.me/ravanshenasiii

https://t.me/ravanshenasiiii

مشاوره خانواده و ازدواج، مشاوره کودک ، مشاوره قبل از ازدواج- مشاوره خواستگاری- مشاوره نوجوان – مشاوره شغلی- مشاوره تحصیلی- مشاوره بازرگانی- تنظیم خانواده

۰۲۱۲۶۸۵۲۹۵۶

۰۲۱۲۶۸۵۲۹۴۶

۰۲۱۲۲۷۱۵۸۸۶

۰۲۱۲۲۷۲۸۹۰۴

۰۹۱۲۳۲۴۵۵۱۰

۲۶۸۵۲۹۴۰

۲۶۸۵۲۹۶۰

آدرس: تهران- خیابان نیاوران- چهارراه مژده- نبش نجابت جو- پلاک ۳۵۲- طبقه ۲ شمالی – طبقه فوقانی بانک پاسارگاد

روانشناسی ، روانپزشکی- زوج درمانی- مشاوره طلاق-

مشاوره و روانشناسی- مشاوره خانواده و ازدواج

http://moshaverehezdevaje.com

مشاوره و روانشناسی- مشاوره خانواده و ازدواج

https://ravanshenasa.com

مشاوره و روانشناسی- مشاوره خانواده و ازدواج

http://khanevadehh.com

مشاوره و روانشناسی- مشاوره خانواده و ازدواج

https://ppsyc.com

آدرس: مشاوره و روانشناسی کودک منطقه ۱- نیاوران چها رراه مژده نبش نجابت جو پلاک ۳۵۲ طبقه ۲ شمالی بانک پاسارگاد

مشاوره تلفنی رایگان

مشاوره خانواده و ازدواج ۲۲۷۱۵۸۸۶-۲۲۷۲۸۹۰۴

مشاوره کودک و نوجوان- ۲۲۷۲۸۹۰۴-۲۲۷۱۵۸۸۶

زوج درمانی توسط متحصص مشاوره ۲۲۷۲۸۹۰۴-۲۲۷۱۵۸۸۶

روان درمانی  ۲۶۸۵۲۹۴۰-۲۲۷۲۸۹۰۴

هیپنوتراپی-۲۶۸۵۲۹۴۰-۲۲۷۲۸۹۰۴

مشاوره شغلی- ۲۲۷۱۵۸۸۶-۲۶۸۵۲۹۶۰

مشاوره تحصیلی– ۲۲۷۲۸۹۰۴ ۲۶۸۵۲۹۴۰-

روانپزشک-۲۲۷۱۵۸۸۶-۲۲۷۲۸۹۰۴-

روانشناس– ۲۲۷۱۵۸۸۶ ۲۶۸۵۲۹۴۰-

روانکاوی—۲۶۸۵۲۹۶۰-۲۲۷۲۸۹۰۴

آرامش درمانی—۲۶۸۵۲۹۴۰- ۲۲۷۲۸۹۰۴