نوروفیدبک و بایو فیدبک 2018 فوق العاده

نوروفیدبک ؛ موج بازی با مغز

Posted on
نوروفیدبک ؛ موج بازی با مغز

نوروفیدبک ؛ موج بازی با مغز   نوروفیدبک ؛ موج بازی با مغز «نوروفیدبک» چیست ؟ شما شاید اسمش را نشنیده باشید اما همین حالا که گزارش مان را می خوانید خیلی ها برای استفاده از آن توی صف ایستاده اند چون خیال می کنند آن حس گرهای عجیب که وصل می‌شود به سرشان، چوب […]