مشاوره تحصیلی و برنامه روزانـه ایام تحصیل و اشتغال ۰۲۱۲۲۷۱۵۸۸۶

برنامه روزانـه ايام تحصيل و اشتغال

مشاوره تحصیلی و برنامه روزانـه ایام تحصیل و اشتغال ۰۲۱۲۲۷۱۵۸۸۶

به مجموعه فعالیت هایی گفته میشود که توسط تـیم تخصـصی (برنامـه مراقبـت) و بـا  درنظرگرفتن نظرات فرزندان برای اجرا در ایام تحصیل اشتغال تدوین می شود.

برخی فعالیت های ضروری و مهم به این شرح است:

 • بیدارکردن فرزندان در مراکز نگهداری بهتر است قبـل از طلـوع آفتـاب و در  کمـال آرامش انجام شود.

به منظور  حضور بهموقع فرزندان در مدرسه و پرهیز از هر گونه تاخیر تا جـایی کـه ممکن است سعی شود فرزندان یک سـاعت قبـل از رفـتن بـه مدرسـه و در نهایـت آرامش بیدار شوند و همه فرزندان پس از بیداری با نظارت و کنترل مـستقیم مربـیبه انجام نرمش صبح گاهی و بهداشت فردی و عمومی و صرف صبحانه مشغول شوند.

برنامه روزانـه ایام تحصیل و اشتغال
برنامه روزانـه ایام تحصیل و اشتغال

تبصره

الف) ساعت مناسب بیداری فرزندان با  توجه به موقعیت اقلیمی، جغرافیایی و اجتمـاعی مناطق مختلف کشور در نظر گرفته شـود و زمـان لازم بـرا ی انتقـال فرزنـدان تـا مدرسه ومحل کار هم دراین برنامه ریزی قطعاً  در نظرگرفته شود.

ب) مطلوب است شرایطی ایجاد شود تا آن دسته از عزیزانی که به مدرسه نمی روند هم  با دیگر فرزندان از خواب بیدار شوند، ولی تحت فشار قرار نگیرند. لازم اسـت بـرایفرزندانی که به مدرسه نمی روند، فعالیت و برنامه روزانه منظمی تهیـه شـود و بـههیچ وجه بدون برنامه رها نشوند.

 • بهتر است شیوه بیدار کردن فرزندان با مشورت و نظر خود ایشان انتخاب و به اجـراگذاشته شود . از پرخاش گری، روشن کردن به یکباره چراغ هـا و روش هـای نـامطلوب دیگر به هیچ وجه استفاده نشود.
 • برای فرزندانی که به سن تکلیف رسیده اند و واجد شرایط نمازخوانی هستند، مربـیباید فرزندان را در کمال ملایمت و ملاطفت و با پرهیز از هرگونه زور و اجبـار بیـدارو با توجه به اوقات شرعی و با نظارت مربی، ضمن ارائه آموزش های لازم دعوت به انجام فرائض دینی کنند.
  • کیف و کتاب، لوازم التحریر و لباس فرزندان توسط مربـی کنتـرل شـود و مربـی بـااطمینان از آراستگی فرزندان و انجام تکالیف، آنان را تا درب خانه بدرقه کند.
  • مربیان و مددکاران با ارائه خدمات مشاوره تحصیلی فرزندان، شیوه و چگونگی رفتاربا هم سالان، هم کلاسی ها و معلمان و سایر افراد در مدرسه را به آنان بیاموزند.
  • با توجه به اهمیت برخورداری فرزندان از آموزش قبـل از دبـستان، فرزنـدان زیـر ۶ سال از آموزش برنامه مهدکودک، آمادگی یا پیش دبستانی بهره مند شوند.
  • برای آن دسته از فرزندانی که در سال اول ابتدایی هستند و اولین مرحله استقلال و حضور در جامعه را تجربه می کنند و نیاز دارند که مورد حمایت قرار گیرند، بایـ د تـاجایی که ممکن است مربی آنان را همراهی کـرد ه و بـا برقـراری ارتباطـات کلامـیمناسب که منجر به انتقال عواطف و احساسات مثبت و افزایش سطح اعتمادبه نفـسدر آنان می شود، بیشتر استفاده کنید.
  • در صورتی که فر زندانی از بیماری جسمی یا روحی خاصی رنج می برند، با نظر مربیو با همآهنگی مدیر یا جانشین او می توانند به محل آموزش (مدرسه و یا محل کـار ) نروند و توسط پزشک و یا مسئول بهداشت مرکز، خـدمات درمـانی لازم را دریافـتکنند و مراتب نیز به اولیای مدرسه و محل اشتغال فرزندان اطلاع داده شود.
  • باتوجه به اوقات شرعی و ادای نماز قبل یا پس از صرف نهار، باید اقامه نماز ظهر وعصر برای آن دسته از فرزندانی که به سن تکلیف رسیده اند با نظـارت مربـی انجـام شود.
برنامه روزانـه ایام تحصیل و اشتغال
برنامه روزانـه ایام تحصیل و اشتغال

تلفنی رایگان خدمات روانشناسی – مشاوره- روانپزشکی – آرامش درمانی – هیپنوتیزم درمانی – مجوز ۶۶۰۷۲

-☎️ ۰۲۱۲۲۷۱۵۸۸۶

۰۹۱۲۳۲۴۵۵۱۰

۰۲۱۲۲۷۲۸۹۰۴

۰۲۱۲۶۸۵۲۹۵۶

۰۲۱۲۶۸۵۲۹۴۶

۰۲۱۲۶۸۵۲۹۴۰

۰۲۱۲۶۸۵۲۹۶۰

بهترین مشاور و روانشناس خانواده و ازدواج ❤️❤️❤️??? مشاوره آنلاین – مشاوره حضوری، تلفنی – اعصاب و روان نوروفیدبک- بایوفیدبک-

?????????????

تحت نظر متخصص اعصاب و روان_ متخصص روانشناسی – متخصص مشاوره – مشاوره خانواده، مشاوره ازدواج، مشاوره قبل از ازدواج – مشاوره نوجوان، مشاوره کودک – درمان افسردگی، وسواس، استرس، بیش فعالی – اختلالات یادگیری – مشاوره تحصیلی- کنترل خشم – درمان اتیسم

– – ???? ?????????

مطالب آموزنده و درمان در سایت : https://ravanshenasa.com

و اینستاگرام ما ? @DR.RAVANSHENAS1

خیابان نیاوران چهارراه مژده نبش نجابت جو پلاک ۳۵۲ طبقه دوم شمالی ۰۲۱۲۲۷۱۵۸۸۶- – ۰۹۱۲۳۲۴۵۵۱۰–۰۲۱۲۲۷۲۸۹۰۴-۰۲۱۲۶۸۵۲۹۵۶–۰۲۱۲۶۸۵۲۹۴۶

telegram.me/ravanshenasiii

https://t.me/ravanshenasiiii

مشاوره خانواده و ازدواج، مشاوره کودک ، مشاوره قبل از ازدواج- مشاوره خواستگاری- مشاوره نوجوان – مشاوره شغلی- مشاوره تحصیلی- مشاوره بازرگانی- تنظیم خانواده

۰۲۱۲۶۸۵۲۹۵۶

۰۲۱۲۶۸۵۲۹۴۶

۰۲۱۲۲۷۱۵۸۸۶

۰۲۱۲۲۷۲۸۹۰۴

۰۹۱۲۳۲۴۵۵۱۰

۲۶۸۵۲۹۴۰

۲۶۸۵۲۹۶۰

آدرس: تهران- خیابان نیاوران- چهارراه مژده- نبش نجابت جو- پلاک ۳۵۲- طبقه ۲ شمالی – طبقه فوقانی بانک پاسارگاد

روانشناسی ، روانپزشکی- زوج درمانی- مشاوره طلاق-

مشاوره و روانشناسی- مشاوره خانواده و ازدواج

http://moshaverehezdevaje.com

مشاوره و روانشناسی- مشاوره خانواده و ازدواج

https://ravanshenasa.com

مشاوره و روانشناسی- مشاوره خانواده و ازدواج

http://khanevadehh.com

مشاوره و روانشناسی- مشاوره خانواده و ازدواج

https://ppsyc.com

آدرس: مشاوره و روانشناسی کودک منطقه ۱- نیاوران چها رراه مژده نبش نجابت جو پلاک ۳۵۲ طبقه ۲ شمالی بانک پاسارگاد

مشاوره تلفنی رایگان

مشاوره خانواده و ازدواج ۲۲۷۱۵۸۸۶-۲۲۷۲۸۹۰۴

مشاوره کودک و نوجوان- ۲۲۷۲۸۹۰۴-۲۲۷۱۵۸۸۶

زوج درمانی توسط متحصص مشاوره ۲۲۷۲۸۹۰۴-۲۲۷۱۵۸۸۶

روان درمانی  ۲۶۸۵۲۹۴۰-۲۲۷۲۸۹۰۴

هیپنوتراپی-۲۶۸۵۲۹۴۰-۲۲۷۲۸۹۰۴

مشاوره شغلی- ۲۲۷۱۵۸۸۶-۲۶۸۵۲۹۶۰

مشاوره تحصیلی– ۲۲۷۲۸۹۰۴ ۲۶۸۵۲۹۴۰-

روانپزشک-۲۲۷۱۵۸۸۶-۲۲۷۲۸۹۰۴-

روانشناس– ۲۲۷۱۵۸۸۶ ۲۶۸۵۲۹۴۰-

روانکاوی—۲۶۸۵۲۹۶۰-۲۲۷۲۸۹۰۴

آرامش درمانی—۲۶۸۵۲۹۴۰- ۲۲۷۲۸۹۰۴

 

مشاوره تحصیلی منطقه یک ۰۲۱۲۲۷۲۸۹۰۴ (روشهای تشخیص ناتوانی ریاضی)

روشهاي تشخيص ناتواني رياضي

مشاوره تحصیلی منطقه یک ۰۲۱۲۲۷۲۸۹۰۴ (روشهای تشخیص ناتوانی ریاضی)

روشهای تشخیص ناتوانی ریاضی

– سطح پیشرفت تحصیلی در حساب را تعیین کنید:
با استفاده از آزمون های پیشرفت تحصیلی و آزمونهای معلم ساخته می توان میزان پیشرفت دانش آموز
را تخمین زد در حین اجرای آزمون به مشاهده دانش کودک درباره قوانین و حقایق بنیادین، عملکرد او
در حل مسایل و اعمال ریاضی (چهار عمل اصلی) و رویکردهای او نسبت به حل مسئله بپردازید.
– ناهمخوانی های موجود بین توان بالقوه و پیشرفت تحصیلی را مشخص کنید:
با مقایسه سطح پیشرفت تحصیلی کودک با توان بالقوه تخمینی او برای یادگیری می توان مشخص نمود
آیا کودک بالاتر از حد توان بالقوه اش پیشرفت کرده، هم سطح با آن و یا پایین تر از آن پیشرفت کرده
است. برای مثال یک کودک ۹ یا ۱۰ ساله معمولا در کلاس چهارم درس می خواند. خواندن و محاسبه
کردن او هم باید در سطح کلاس چهارم باشد اگر این کودک مثل یک شاگرد کلاس اول یا دوم

روشهای تشخیص ناتوانی ریاضی
روشهای تشخیص ناتوانی ریاضی

محاسبات ریاضی را انجام دهد و در حد کلاس سوم یا چهارم بخواند معلوم است که هوش متوسطی
دارد و می توان او را یک کودک دچار ناتوانی یادگیری در ریاضیات در نظر گرفت.
– خطاهای کودک را در محاسبات ریاضی و استدلال معین کنید:
قدم بعدی عبارت است از مطالعه عملکرد کودک در تکالیف ریاضی برای این منظور مفید است انواع
خطاهایی که کودک مرتکب می شود و روش هایی که برای حل و محاسبه مسائل ریاضیات به کار می
برد معین و مشخص شود.

روشهای تشخیص ناتوانی ریاضی
روشهای تشخیص ناتوانی ریاضی

خطاها را می توان از طریق فنون غیررسمی از قبیل تجزیه و تحلیل خطاها در تکالیف ریاضی نوشتن، کار
روی تخته سیاه سئوالات شفاهی، مشاهده معلم، استفاده از فهرست بررسی رفتاری و آزمون های معلم
ساخته، معین کرد.

 

– عوامل دخیل را تعیین کنید:

زبان: زبان با پیشرفت تحصیلی در مفاهیم حسابی، عملیات حسابی ارتباط دارد کودکان باید یک خزانه
لغت عددی برای خود ایجاد کرده و تکامل بخشند تا بتوانند مفاهیم اندازه، زمان، عدد و نگهداری ذهنی
را بفهمند و مورد استفاده قرار دهند.
کودکانی که مشکلاتی در حافظه شنوایی و بینایی خود دارند برای به خاطر آوردن آنچه دیده یا شنیده
اند مشکل دارند.
توجه: رفتار توجهی می تواند توسط وقایعی که در محیط زندگی کودک رخ می دهد با شرایط و
موقعیت جسمی او دچار اختلال شود

روشهای تشخیص ناتوانی ریاضی
روشهای تشخیص ناتوانی ریاضی

 

تلفنی رایگان خدمات روانشناسی – مشاوره- روانپزشکی – آرامش درمانی – هیپنوتیزم درمانی – مجوز ۶۶۰۷۲

-☎️ ۰۲۱۲۲۷۱۵۸۸۶

۰۹۱۲۳۲۴۵۵۱۰

۰۲۱۲۲۷۲۸۹۰۴

۰۲۱۲۶۸۵۲۹۵۶

۰۲۱۲۶۸۵۲۹۴۶

۰۲۱۲۶۸۵۲۹۴۰

۰۲۱۲۶۸۵۲۹۶۰

بهترین مشاور و روانشناس خانواده و ازدواج ❤️❤️❤️??? مشاوره آنلاین – مشاوره حضوری، تلفنی – اعصاب و روان نوروفیدبک- بایوفیدبک-

?????????????

تحت نظر متخصص اعصاب و روان_ متخصص روانشناسی – متخصص مشاوره – مشاوره خانواده، مشاوره ازدواج، مشاوره قبل از ازدواج – مشاوره نوجوان، مشاوره کودک – درمان افسردگی، وسواس، استرس، بیش فعالی – اختلالات یادگیری – مشاوره تحصیلی- کنترل خشم – درمان اتیسم

 

مطالب آموزنده و درمان در سایت : https://ravanshenasa.com

و اینستاگرام ما ? @DR.RAVANSHENAS1

خیابان نیاوران چهارراه مژده نبش نجابت جو پلاک ۳۵۲ طبقه دوم شمالی ۰۲۱۲۲۷۱۵۸۸۶- – ۰۹۱۲۳۲۴۵۵۱۰–۰۲۱۲۲۷۲۸۹۰۴-۰۲۱۲۶۸۵۲۹۵۶–۰۲۱۲۶۸۵۲۹۴۶

telegram.me/ravanshenasiii

https://t.me/ravanshenasiiii

مشاوره خانواده و ازدواج، مشاوره کودک ، مشاوره قبل از ازدواج- مشاوره خواستگاری- مشاوره نوجوان – مشاوره شغلی- مشاوره تحصیلی- مشاوره بازرگانی- تنظیم خانواده

۰۲۱۲۶۸۵۲۹۵۶

۰۲۱۲۶۸۵۲۹۴۶

۰۲۱۲۲۷۱۵۸۸۶

۰۲۱۲۲۷۲۸۹۰۴

۰۹۱۲۳۲۴۵۵۱۰

۲۶۸۵۲۹۴۰

۲۶۸۵۲۹۶۰

آدرس: تهران- خیابان نیاوران- چهارراه مژده- نبش نجابت جو- پلاک ۳۵۲- طبقه ۲ شمالی – طبقه فوقانی بانک پاسارگاد

روانشناسی ، روانپزشکی- زوج درمانی- مشاوره طلاق-

مشاوره و روانشناسی- مشاوره خانواده و ازدواج

http://moshaverehezdevaje.com

مشاوره و روانشناسی- مشاوره خانواده و ازدواج

https://ravanshenasa.com

مشاوره و روانشناسی- مشاوره خانواده و ازدواج

http://khanevadehh.com

مشاوره و روانشناسی- مشاوره خانواده و ازدواج

https://ppsyc.com

آدرس: مشاوره و روانشناسی کودک منطقه ۱- نیاوران چها رراه مژده نبش نجابت جو پلاک ۳۵۲ طبقه ۲ شمالی بانک پاسارگاد

مشاوره تلفنی رایگان

مشاوره خانواده و ازدواج ۲۲۷۱۵۸۸۶-۲۲۷۲۸۹۰۴

مشاوره کودک و نوجوان- ۲۲۷۲۸۹۰۴-۲۲۷۱۵۸۸۶

زوج درمانی توسط متحصص مشاوره ۲۲۷۲۸۹۰۴-۲۲۷۱۵۸۸۶

روان درمانی  ۲۶۸۵۲۹۴۰-۲۲۷۲۸۹۰۴

هیپنوتراپی-۲۶۸۵۲۹۴۰-۲۲۷۲۸۹۰۴

مشاوره شغلی- ۲۲۷۱۵۸۸۶-۲۶۸۵۲۹۶۰

مشاوره تحصیلی– ۲۲۷۲۸۹۰۴ ۲۶۸۵۲۹۴۰-

روانپزشک-۲۲۷۱۵۸۸۶-۲۲۷۲۸۹۰۴-

روانشناس– ۲۲۷۱۵۸۸۶ ۲۶۸۵۲۹۴۰-

روانکاوی—۲۶۸۵۲۹۶۰-۲۲۷۲۸۹۰۴

آرامش درمانی—۲۶۸۵۲۹۴۰- ۲۲۷۲۸۹۰۴

 

 

روش های یادگیری از دیدگاه مشاور تحصیلی منطقه ۱

روش های 5یادگیری از دیدگاه مشاور تحصیلی منطقه 1 -02126851286

روش های یادگیری از دیدگاه مشاور تحصیلی منطقه ۱

روش های یادگیری از دیدگاه مشاور تحصیلی منطقه 1 -02126851286
روش های یادگیری از دیدگاه مشاور تحصیلی منطقه ۱

یادگیری فقط در مسئله درس نمی باشد.
خیلی از ما آدمها مشکلاتی داریم که در زمینه های شغلی موسیقی هنری خیلی از موارد دیگر می‌توانند به ما این لطمه را بزند که در یادگیری آن ضعیف عمل کنیم.
مواردی را در زمینه‌های مختلف بررسی می‌کنیم تا برای یادگیری سریعتر و بهتر به ما کمک کنند.
چون یادگیری در همه زمینه ها مشترک می باشد ما فقط یک موضوع را بررسی نمی کنیم تا جایی که امکان داشته باشد مسائل را که به هم ربط دارند یکی میکنیم.
مثلا یکی از موضوعاتی که همه می‌دانند این می باشد که هنگام مطالعه پای خود را حرکت دهید چون این کار موجب افزایش جریان خون در بدن شده و تمرکز را افزایش می‌دهد.
سعی کنید برای فکر کردن غذای بیشتری بخورید زیرا خوردن غذای بیشتر مخصوص آن صبحانه بسیار مهمی باشد و پروتئین مغز را تامین می‌کند و همچنین بدانید کمبود پروتئین باعث سردرد میشود.
سعی کنید ار را سبک تر بخورید زیرا ناهار سنگین باعث می‌شود که شخص احساس خواب‌آلودگی شدیدی کنند.

روش های یادگیری از دیدگاه مشاور تحصیلی منطقه 1 -02126851286
روش های یادگیری از دیدگاه مشاور تحصیلی منطقه ۱

تا جایی که امکان دارد از دور و تقویت حافظه استفاده نمایید البته با نظر پزشک.
تا جایی که می‌توانید از اضطراب و افسردگی به دور باشید.
قطعاً به این مطالعه های خود استراحت کنید.
در حین مطالعه سعی کنید پیاده روی هم داشته باشید.
تا جایی که امکان دارد موضوع مرده تمرکز خود را تغییر دهید چون گاهی که فرصت محدودی دارید برای استراحت و وقت انرژی گرفتن ندارید می توانید نقطه تمرکز خود را از یک موضوع به موضوعات دیگری تغییر دهید.
سعی کنید موسیقی گوش دهید زیرا اگر مطلبی را در حین موسیقی بخوانید شاید بعدها گوش دادن آن موسیقی باعث شود که مطلب را به یاد آورید .
اکثر این موضوعات برای درس خواندن می باشد

روش های یادگیری از دیدگاه مشاور تحصیلی منطقه 1 -02126851286
روش های یادگیری از دیدگاه مشاور تحصیلی منطقه ۱

اما همانطور که گفتیم یادگیری فقط در درس نیست ما باید سعی کنیم بتوانیم هنر و استعداد خود را پیدا کنیم و یا همچنین تا جایی که امکان هست وقت خالی و آزاده خود را به گونه ای تنظیم کنیم که بتوانیم از شخصی یا کلاس های آموزشی استفاده کنیم تا یادگیری جدیدی داشته باشیم.
به طور مثال یک شخص همیشه در یادگیری گیتار زدن مشکل دارد اگر می‌بینید نمی توانید خوب گیتار بزنید سعی کنید تعداد کلاس های خود را بیشتر کنید تمارین خود را بیشتر کرده و همچنین به طور شخصی تامین های فراوانی انجام دهید یعنی سی دی های آموزشی را گرفته فیلم های گیتار زدن را به خوبی نگاه کنید زیرا چشم با دیدن آن تا حدی مراحل یادگیری را تکمیل می نماید.

روش های یادگیری از دیدگاه مشاور تحصیلی منطقه 1 -02126851286
روش های یادگیری از دیدگاه مشاور تحصیلی منطقه ۱

بعضی موقع ها پیش می آید که یک شخصی وارد شغل جدید می شود مثلاً در اداره ای مشغول به کار می شود کار با کامپیوتر یا برنامه‌های آن اداره را به خوبی بلد نیست و یا همچنین به امور دفتری آگاهی کامل ندارد. سگ کنیم با روی خوش به همکاران و دیگر پرسنل از آنها این خواهش داشته باشیم که به ما کمک کنند و امور اداری شرکت و یا دفتر را به ما آموزش دهند احساس کنید یکی از اشخاص اداره را به خانه خود دعوت کنید قطع نسل کنید آن را به عنوان یک وعده غذایی ناهار یا شام دعوت کنید میزبان خوبی باشید تا جایی که امکان دارد پذیرایی مناسبی داشته باشید و از او بخواهید که مراحل اداری که‌اهمیت زیادی دارند و هم چنین موردهای کار با کامپیوتر را به شما بخوبی آموزش دهد.

روش های یادگیری از دیدگاه مشاور تحصیلی منطقه 1 -02126851286
روش های یادگیری از دیدگاه مشاور تحصیلی منطقه ۱

مشاوره و روانشناسی

تلفنی رایگان خدمات روانشناسی – مشاوره- روانپزشکی – آرامش درمانی – هیپنوتیزم درمانی – مجوز ۶۶۰۷۲  -☎️ ۰۲۱۲۲۷۱۵۸۸۶ -۰۹۱۲۳۲۴۵۵۱۰

بهترین مشاور و روانشناس خانواده و ازدواج ❤️❤️❤️??? مشاوره آنلاین – مشاوره حضوری، تلفنی – اعصاب و روان نوروفیدبک- بایوفیدبک-

?????????????

تحت نظر متخصص اعصاب و روان_ متخصص روانشناسی – متخصص مشاوره – مشاوره خانواده، مشاوره ازدواج، مشاوره قبل از ازدواج – مشاوره نوجوان، مشاوره کودک – درمان افسردگی، وسواس، استرس، بیش فعالی – اختلالات یادگیری – مشاوره تحصیلی- کنترل خشم – درمان اتیسم

– – ???? ?????????

روش های یادگیری از دیدگاه مشاور تحصیلی منطقه 1 -02126851286
روش های یادگیری از دیدگاه مشاور تحصیلی منطقه ۱

مشاوره و روانشناسی

تلفنی رایگان خدمات روانشناسی – مشاوره- روانپزشکی – آرامش درمانی – هیپنوتیزم درمانی – مجوز ۶۶۰۷۲

-☎️ ۰۲۱۲۲۷۱۵۸۸۶

۰۹۱۲۳۲۴۵۵۱۰

۰۲۱۲۲۷۲۸۹۰۴

۰۲۱۲۶۸۵۲۹۵۶

۰۲۱۲۶۸۵۲۹۴۶

۰۲۱۲۶۸۵۲۹۴۰

۰۲۱۲۶۸۵۲۹۶۰

بهترین مشاور و روانشناس خانواده و ازدواج ❤️❤️❤️??? مشاوره آنلاین – مشاوره حضوری، تلفنی – اعصاب و روان نوروفیدبک- بایوفیدبک-

?????????????

تحت نظر متخصص اعصاب و روان_ متخصص روانشناسی – متخصص مشاوره – مشاوره خانواده، مشاوره ازدواج، مشاوره قبل از ازدواج – مشاوره نوجوان، مشاوره کودک – درمان افسردگی، وسواس، استرس، بیش فعالی – اختلالات یادگیری – مشاوره تحصیلی- کنترل خشم – درمان اتیسم

– – ???? ?????????

مطالب آموزنده و درمان در سایت : https://ravanshenasa.com

و اینستاگرام ما ? @DR.RAVANSHENAS1

خیابان نیاوران چهارراه مژده نبش نجابت جو پلاک ۳۵۲ طبقه دوم شمالی ۰۲۱۲۲۷۱۵۸۸۶- – ۰۹۱۲۳۲۴۵۵۱۰–۰۲۱۲۲۷۲۸۹۰۴-۰۲۱۲۶۸۵۲۹۵۶–۰۲۱۲۶۸۵۲۹۴۶

telegram.me/ravanshenasiii

https://t.me/ravanshenasiiii

مشاوره خانواده و ازدواج، مشاوره کودک ، مشاوره قبل از ازدواج- مشاوره خواستگاری- مشاوره نوجوان – مشاوره شغلی- مشاوره تحصیلی- مشاوره بازرگانی- تنظیم خانواده

۰۲۱۲۶۸۵۲۹۵۶

۰۲۱۲۶۸۵۲۹۴۶

۰۲۱۲۲۷۱۵۸۸۶

۰۲۱۲۲۷۲۸۹۰۴

۰۹۱۲۳۲۴۵۵۱۰

۲۶۸۵۲۹۴۰

۲۶۸۵۲۹۶۰

آدرس: تهران- خیابان نیاوران- چهارراه مژده- نبش نجابت جو- پلاک ۳۵۲- طبقه ۲ شمالی – طبقه فوقانی بانک پاسارگاد

روانشناسی ، روانپزشکی- زوج درمانی- مشاوره طلاق-

مشاوره و روانشناسی- مشاوره خانواده و ازدواج

http://moshaverehezdevaje.com

مشاوره و روانشناسی- مشاوره خانواده و ازدواج

https://ravanshenasa.com

مشاوره و روانشناسی- مشاوره خانواده و ازدواج

http://khanevadehh.com

مشاوره و روانشناسی- مشاوره خانواده و ازدواج

https://ppsyc.com

آدرس: مشاوره و روانشناسی کودک منطقه ۱- نیاوران چها رراه مژده نبش نجابت جو پلاک ۳۵۲ طبقه ۲ شمالی بانک پاسارگاد

مشاوره تلفنی رایگان

مشاوره خانواده و ازدواج ۲۲۷۱۵۸۸۶-۲۲۷۲۸۹۰۴

مشاوره کودک و نوجوان- ۲۲۷۲۸۹۰۴-۲۲۷۱۵۸۸۶

زوج درمانی توسط متحصص مشاوره ۲۲۷۲۸۹۰۴-۲۲۷۱۵۸۸۶

روان درمانی  ۲۶۸۵۲۹۴۰-۲۲۷۲۸۹۰۴

هیپنوتراپی-۲۶۸۵۲۹۴۰-۲۲۷۲۸۹۰۴

مشاوره شغلی- ۲۲۷۱۵۸۸۶-۲۶۸۵۲۹۶۰

مشاوره تحصیلی– ۲۲۷۲۸۹۰۴ ۲۶۸۵۲۹۴۰-

روانپزشک-۲۲۷۱۵۸۸۶-۲۲۷۲۸۹۰۴-

روانشناس– ۲۲۷۱۵۸۸۶ ۲۶۸۵۲۹۴۰-

روانکاوی—۲۶۸۵۲۹۶۰-۲۲۷۲۸۹۰۴

آرامش درمانی—۲۶۸۵۲۹۴۰- ۲۲۷۲۸۹۰۴

 

 

عوامل موثر در یادگیری از دیدگاه مشاور خانواده

عوامل موثر در یادگیری

عوامل موثر در یادگیری از دیدگاه مشاور خانواده

عوامل موثر در یادگیری
عوامل موثر در یادگیری در ابتدا باید بررسی شود که یادگیری در چه موردی و در چه مواردی بیان شده است به طور مثال یادگیری در موسیقی بسیار متفاوت‌تر از یادگیری در رانندگی و یا همچنین در درس و تحصیل می باشد.
عوامل های متعددی در یادگیری وجود دارند که می توانیم آنها را تفکیک کرده و در هر مورد اذان به صورت جداگانه توضیح می دهیم.
به طور مثال عوامل موثر در یادگیری درس که گسترده می باشد و مشکلات اساسی در همه فرزندان ما و نوجوانان و کودکان می‌باشد این است که باید علت آنکه در یادگیری درس خود کوتاهی میکنیم را پیدا کنیم.
سپس آن را به یک مشاوره گفته و مشاوره با استفاده از تکنیک های خاص خود آن را مورد بررسی قرار داده و بر اساس بررسی هایی که بر روی مشکلات یک شخص می تواند در یادگیری ایجاد شده باشد به تلاش و کوشش برای یادگیری او بپردازد تا فرزند به خوبی درس خود را خوانده و با تلاش های فراوان و تکنیک های یک روانشناس بتوانند از این به بعد گریبان مشکلات که باعث درس نخواندن میشود نشود.
همچنین عوامل موثر در یادگیری موسیقی به این گونه می باشد که یک شخص را ابتدا استعدادیابی کرده سپس باید متوجه بشویم که این شخص دارای چه خصوصیاتی می باشد سپس بر اساس استعدادیابی هایی که انجام شده می‌توانیم ساز مورد نظر را ببینیم معرفی کرده و عوامل یادگیری را برای او بیان کنیم شاید یک شخصی استعداد بسیار مناسبی در یادگیری ویولون داشته باشد ولی همان شهر که علاقه بسیار خوبی به گیتار دارد نتوانند یک گیتاریست بسیار عالی شود.
این روزها که طبع کنکور بسیار داغ است و همچنین درس خواندن حرف اول را میزند باید فرزندان خود را به گونه ای تربیت کنیم که از همان ابتدا با یادگیری های معاصر بتوانند پیشرفته بسیار عالی ای در درس خواندن داشته باشد این که اگر خیلی از خانواده‌ها و خیلی از اشخاص نمی توانم و یا قدرت این را ندارند که بتوانند عوامل موثر بر یادگیری را به گونه ای پیش و بر اند تا بتوانند در هر مرحله ای که از آن استفاده می‌کنند موفق شوند باید به یک کلینیک مشاوره روانشناسی عالی مراجعه کرده و سپس با آنها در میان بگذارند.
این را به یاد داشته باشیم که عوامل موثر در یادگیری همیشه با ما خواهد بود ما هر کاری را بخواهیم انجام بدهیم باید ابتدا آن را به خوبی یاد بگیریم اگر در هر کاری مشکل داریم و نمی توانیم آن را به خوبی یاد بگیریم با رفتن به یک کلینیک یک مشاوره بسیار خوب می‌توانیم از این به بعد مشکلاتی را که در خصوص یادگیری داریم برطرف کنیم و همیشه به ناتوانی خود پایان دهیم.

 

مشاوره خانواده و ازدواج تلفن:۰۲۱۲۶۸۵۱۵۴۳- ۲۶۸۵۱۲۸۶ ۰۲۱مشاوره تلفنی رایگان نیاوران، چهارراه مژده،نبش نجابت جو،پلاک۳۵۲

تکالیف مدرسه از دیدگاه روانشناس و روانپزشک

تکالیف مدرسه

تکالیف مدرسه از دیدگاه روانشناس و روانپزشک

تکالیف مدرسه
تکالیف مدرسه دغدغه بزرگ در دانش آموزان و کودکان و یا حتا در نوجوانی می باشد.
به صورتی که تمامی نوجوانان و جوانان از اول ابتدایی تا پیش دانشگاهی از تکالیف مدرسه فرار می کنند.
یکی از مشکلاتی که خانواده با کودکان خود دارد این میباشد که فرزندان تکالیف مدرسه را به خوبی و درست انجام نمی دهند.
این که فرزندان شما تکالیف را درست و به خوبی انجام نمی دهند مشکلی است مشترک در بین معلمین و اولیا و دانش آموزان.
طبیعی است که معلم تمارین و تکلیف مدرسه را از دانش آموز می خواهد و دانش آموز از انجام آن کوتاهی میکند.
علت چیست ؟
می‌توان یکی از بزرگترین علت آنرا بازیگوشی در فرزندان به ویژه پسر ها اعلام کرد.
اگر ما بتوانیم فرزند خود را کنترل کنیم تا تکالیف  مدرسه را به خوبی و درست انجام دهد دیگر معضل بزرگ تکالیف مدرسه به پایان میرسد.

حالا اینکه ما نمی‌توانیم این معضل بزرگ یعنی تکالیف مدرسه را انجام دهیم می‌توانیم در نزد یک روانشناس خوب رفته و با مشاوره با آن مشکل تکالیف مدرسه را تا پایان تحصیلات دانش آموز یا فرزندمان حل کنیم.

مشاوره و روانشناسی

تلفنی رایگان خدمات روانشناسی – مشاوره- روانپزشکی – آرامش درمانی – هیپنوتیزم درمانی – مجوز ۶۶۰۷۲ – -☎️ ۰۲۱۲۲۷۱۵۸۸۶- ۰۲۱۲۶۸۵۱۲۸۶ -۰۹۱۲۳۲۴۵۵۱۰ –

#بهترین مشاور و روانشناس خانواده و ازدواج ❤️❤️❤️??? مشاوره آنلاین – مشاوره حضوری، تلفنی – اعصاب و روان نوروفیدبک- بایوفیدبک-

?????????????

تحت نظر متخصص اعصاب و روان_ متخصص روانشناسی – متخصص مشاوره – مشاوره خانواده، مشاوره ازدواج، مشاوره قبل از ازدواج – مشاوره نوجوان، مشاوره کودک – درمان افسردگی، وسواس، استرس، بیش فعالی – اختلالات یادگیری – مشاوره تحصیلی- کنترل خشم – درمان اتیسم

– – ???? ?????????

مطالب آموزنده و درمان در سایت : https://ravanshenasa.com

و اینستاگرام ما ? @DR.RAVANSHENAS1

خیابان نیاوران چهارراه مژده نبش نجابت جو پلاک ۳۵۲ طبقه چهارم شمالی ۰۲۱۲۲۷۱۵۸۸۶ – ۰۲۱۲۶۸۵۱۲۸۶ -۰۹۱۲۳۲۴۵۵۱۰

telegram.me/ravanshenasiii

مشاوره خانواده و ازدواج، مشاوره کودک ، مشاوره قبل از ازدواج- مشاوره خواستگاری- مشاوره نوجوان – مشاوره شغلی- مشاوره تحصیلی- مشاوره بازرگانی- تنظیم خانواده ۰۲۱۲۲۷۱۵۸۸۶-۰۲۱۲۶۸۵۱۲۸۶-۰۹۱۲۳۲۴۵۵۱۰

آدرس: تهران- خیابان نیاوران- چهارراه مژده- نبش نجابت جو- پلاک ۳۵۲- طبقه ۴ شمالی – طبقه فوقانی بانک پاسارگاد

روانشناسی ، روانپزشکی- زوج درمانی- مشاوره طلاق-

مشاوره و روانشناسی- مشاوره خانواده و ازدواج

http://moshaverehezdevaje.com

مشاوره و روانشناسی- مشاوره خانواده و ازدواج

https://ravanshenasa.com

مشاوره و روانشناسی- مشاوره خانواده و ازدواج

http://khanevadehh.com

مشاوره و روانشناسی- مشاوره خانواده و ازدواج

https://ppsyc.com

آدرس: مشاوره و روانشناسی کودک منطقه ۱- نیاوران چها رراه مژده نبش نجابت جو پلاک ۳۵۲ طبقه چهارم شمالی بانک پاسارگاد

 

 

مشاوره خانواده و ازدواج تلفن:۰۲۱۲۶۸۵۱۵۴۳- ۲۶۸۵۱۲۸۶ ۰۲۱مشاوره تلفنی رایگان نیاوران، چهارراه مژده،نبش نجابت جو،پلاک۳۵۲

 

داشتن انگیزه از دیدگاه روانشناس و روانپزشک

داشتن انگیزه

داشتن انگیزه از دیدگاه روانشناس و روانپزشک

 

داشتن انگیزه
داشتن انگیزه همیشه به انسان کمک می کند که در همه مراحل زندگی موفق باشد انگیزه داشتن در همه این شاخص ها می تواند انسان را در بعد های مختلف به موفقیت و پیروزی برساند مثلا انگیزه داشتن در درس خواندن کار کردن درآمدزایی اقتصاد و یا شروع تازه در رابطه با یک مسئله کاری و شغلی می‌تواند با داشتن انگیزه آن را چندین برابر کنند.
اصولاً اشخاصی که انگیزه دارند همیشه کاری که آن را با یک انگیزه خوبی انجام می‌دهند بسیار موفق‌تر استند به هر حال داشتن انگیزه می تواند انسان را در هر زمینه ای پیش به سوی پیشرفت و همچنین موفقیت برساند.
اصولاً کسانی که در یک مورد به شکست تبدیل شده اند سر می کنم با داشتن انگیزه آن را شکستند و انتقام خود را از آن بگیرند.
ماه تا میتوانیم خود را به گونه‌ای پیش ببریم که اگر در راهی شکست خوردیم با داشتن انگیزه فراوان آن را شکست دهیم.
اصلاً همه ما اگر بخواهیم تمامی کارهای روزمره خود را با انگیزه فراوان انجام دهیم می‌توانیم در تمامی مراحل زندگی بسیار موفق و آینده نگر باشیم و حتا آن کار را به نحو احسنت و به درستی و با بازدهی بیشتر به پایان برسانیم پس اگر می خواهیم در کاری که میخواهیم موفق باشیم آن را به درستی و با نحوه احسن انجام دهیم بهتر است آن کار را با داشتن انگیزه مناسب انجام دهیم.

 

مشاوره خانواده و ازدواج تلفن:۰۲۱۲۶۸۵۱۵۴۳- ۲۶۸۵۱۲۸۶ ۰۲۱مشاوره تلفنی رایگان نیاوران، چهارراه مژده،نبش نجابت جو،پلاک۳۵۲

 

نزدیک ترین مشاوره تحصیلی شریعتی

مشاوره تحصیلی

نزدیک ترین مشاور مشاوره تحصیلی به ازگل

روانشناسی و مشاوره خانواده، روانشناسی و مشاوره کودک، روانشناسی و مشاوره ازدواج ، روانشناسی و مشاوره نوجوان، روانکاوی، روانپزشک، ارامش درمانی، هیپنوتراپی، استرس ؛ پرخاشگری ، خانواده ،نزدیک ترین مشاوره تحصیلی به شریعتی

مشاوره و روانشناسی

تلفنی رایگان خدمات روانشناسی – مشاوره- روانپزشکی – آرامش درمانی – هیپنوتیزم درمانی – مجوز ۶۶۰۷۲

-☎️ ۰۲۱۲۲۷۱۵۸۸۶

۰۹۱۲۳۲۴۵۵۱۰

۰۲۱۲۲۷۲۸۹۰۴

۰۲۱۲۶۸۵۲۹۵۶

۰۲۱۲۶۸۵۲۹۴۶

۰۲۱۲۶۸۵۲۹۴۰

۰۲۱۲۶۸۵۲۹۶۰

بهترین مشاور و روانشناس خانواده و ازدواج ❤️❤️❤️??? مشاوره آنلاین – مشاوره حضوری، تلفنی – اعصاب و روان نوروفیدبک- بایوفیدبک-

?????????????

تحت نظر متخصص اعصاب و روان_ متخصص روانشناسی – متخصص مشاوره – مشاوره خانواده، مشاوره ازدواج، مشاوره قبل از ازدواج – مشاوره نوجوان، مشاوره کودک – درمان افسردگی، وسواس، استرس، بیش فعالی – اختلالات یادگیری – مشاوره تحصیلی- کنترل خشم – درمان اتیسم

– – ???? ?????????

مطالب آموزنده و درمان در سایت : https://ravanshenasa.com

و اینستاگرام ما ? @DR.RAVANSHENAS1

خیابان نیاوران چهارراه مژده نبش نجابت جو پلاک ۳۵۲ طبقه دوم شمالی ۰۲۱۲۲۷۱۵۸۸۶- – ۰۹۱۲۳۲۴۵۵۱۰–۰۲۱۲۲۷۲۸۹۰۴-۰۲۱۲۶۸۵۲۹۵۶–۰۲۱۲۶۸۵۲۹۴۶

telegram.me/ravanshenasiii

https://t.me/ravanshenasiiii

مشاوره خانواده و ازدواج، مشاوره کودک ، مشاوره قبل از ازدواج- مشاوره خواستگاری- مشاوره نوجوان – مشاوره شغلی- مشاوره تحصیلی- مشاوره بازرگانی- تنظیم خانواده

۰۲۱۲۶۸۵۲۹۵۶

۰۲۱۲۶۸۵۲۹۴۶

۰۲۱۲۲۷۱۵۸۸۶

۰۲۱۲۲۷۲۸۹۰۴

۰۹۱۲۳۲۴۵۵۱۰

۲۶۸۵۲۹۴۰

۲۶۸۵۲۹۶۰

آدرس: تهران- خیابان نیاوران- چهارراه مژده- نبش نجابت جو- پلاک ۳۵۲- طبقه ۲ شمالی – طبقه فوقانی بانک پاسارگاد

روانشناسی ، روانپزشکی- زوج درمانی- مشاوره طلاق-

مشاوره و روانشناسی- مشاوره خانواده و ازدواج

http://moshaverehezdevaje.com

مشاوره و روانشناسی- مشاوره خانواده و ازدواج

https://ravanshenasa.com

مشاوره و روانشناسی- مشاوره خانواده و ازدواج

http://khanevadehh.com

مشاوره و روانشناسی- مشاوره خانواده و ازدواج

https://ppsyc.com

آدرس: مشاوره و روانشناسی کودک منطقه ۱- نیاوران چها رراه مژده نبش نجابت جو پلاک ۳۵۲ طبقه ۲ شمالی بانک پاسارگاد

مشاوره تلفنی رایگان

مشاوره خانواده و ازدواج ۲۲۷۱۵۸۸۶-۲۲۷۲۸۹۰۴

مشاوره کودک و نوجوان- ۲۲۷۲۸۹۰۴-۲۲۷۱۵۸۸۶

زوج درمانی توسط متحصص مشاوره ۲۲۷۲۸۹۰۴-۲۲۷۱۵۸۸۶

روان درمانی  ۲۶۸۵۲۹۴۰-۲۲۷۲۸۹۰۴

هیپنوتراپی-۲۶۸۵۲۹۴۰-۲۲۷۲۸۹۰۴

مشاوره شغلی- ۲۲۷۱۵۸۸۶-۲۶۸۵۲۹۶۰

مشاوره تحصیلی– ۲۲۷۲۸۹۰۴ ۲۶۸۵۲۹۴۰-

روانپزشک-۲۲۷۱۵۸۸۶-۲۲۷۲۸۹۰۴-

روانشناس– ۲۲۷۱۵۸۸۶ ۲۶۸۵۲۹۴۰-

روانکاوی—۲۶۸۵۲۹۶۰-۲۲۷۲۸۹۰۴

آرامش درمانی—۲۶۸۵۲۹۴۰- ۲۲۷۲۸۹۰۴

 

 

نزدیک ترین مشاوره درس خواندن تجریش

درس خواندن

نزدیک ترین مشاوره درس خواندن به تجریش

روانشناسی و مشاوره خانواده، روانشناسی و مشاوره کودک، روانشناسی و مشاوره ازدواج ، روانشناسی و مشاوره نوجوان، روانکاوی، روانپزشک، ارامش درمانی، هیپنوتراپی، استرس ؛ پرخاشگری ، خانواده ،نزدیک ترین مشاوره درس خواندن به تجریش

مشاوره و روانشناسی

تلفنی رایگان خدمات روانشناسی – مشاوره- روانپزشکی – آرامش درمانی – هیپنوتیزم درمانی – مجوز ۶۶۰۷۲

-☎️ ۰۲۱۲۲۷۱۵۸۸۶

۰۹۱۲۳۲۴۵۵۱۰

۰۲۱۲۲۷۲۸۹۰۴

۰۲۱۲۶۸۵۲۹۵۶

۰۲۱۲۶۸۵۲۹۴۶

۰۲۱۲۶۸۵۲۹۴۰

۰۲۱۲۶۸۵۲۹۶۰

بهترین مشاور و روانشناس خانواده و ازدواج ❤️❤️❤️??? مشاوره آنلاین – مشاوره حضوری، تلفنی – اعصاب و روان نوروفیدبک- بایوفیدبک-

?????????????

تحت نظر متخصص اعصاب و روان_ متخصص روانشناسی – متخصص مشاوره – مشاوره خانواده، مشاوره ازدواج، مشاوره قبل از ازدواج – مشاوره نوجوان، مشاوره کودک – درمان افسردگی، وسواس، استرس، بیش فعالی – اختلالات یادگیری – مشاوره تحصیلی- کنترل خشم – درمان اتیسم

– – ???? ?????????

مطالب آموزنده و درمان در سایت : https://ravanshenasa.com

و اینستاگرام ما ? @DR.RAVANSHENAS1

خیابان نیاوران چهارراه مژده نبش نجابت جو پلاک ۳۵۲ طبقه دوم شمالی ۰۲۱۲۲۷۱۵۸۸۶- – ۰۹۱۲۳۲۴۵۵۱۰–۰۲۱۲۲۷۲۸۹۰۴-۰۲۱۲۶۸۵۲۹۵۶–۰۲۱۲۶۸۵۲۹۴۶

telegram.me/ravanshenasiii

https://t.me/ravanshenasiiii

مشاوره خانواده و ازدواج، مشاوره کودک ، مشاوره قبل از ازدواج- مشاوره خواستگاری- مشاوره نوجوان – مشاوره شغلی- مشاوره تحصیلی- مشاوره بازرگانی- تنظیم خانواده

۰۲۱۲۶۸۵۲۹۵۶

۰۲۱۲۶۸۵۲۹۴۶

۰۲۱۲۲۷۱۵۸۸۶

۰۲۱۲۲۷۲۸۹۰۴

۰۹۱۲۳۲۴۵۵۱۰

۲۶۸۵۲۹۴۰

۲۶۸۵۲۹۶۰

آدرس: تهران- خیابان نیاوران- چهارراه مژده- نبش نجابت جو- پلاک ۳۵۲- طبقه ۲ شمالی – طبقه فوقانی بانک پاسارگاد

روانشناسی ، روانپزشکی- زوج درمانی- مشاوره طلاق-

مشاوره و روانشناسی- مشاوره خانواده و ازدواج

http://moshaverehezdevaje.com

مشاوره و روانشناسی- مشاوره خانواده و ازدواج

https://ravanshenasa.com

مشاوره و روانشناسی- مشاوره خانواده و ازدواج

http://khanevadehh.com

مشاوره و روانشناسی- مشاوره خانواده و ازدواج

https://ppsyc.com

آدرس: مشاوره و روانشناسی کودک منطقه ۱- نیاوران چها رراه مژده نبش نجابت جو پلاک ۳۵۲ طبقه ۲ شمالی بانک پاسارگاد

مشاوره تلفنی رایگان

مشاوره خانواده و ازدواج ۲۲۷۱۵۸۸۶-۲۲۷۲۸۹۰۴

مشاوره کودک و نوجوان- ۲۲۷۲۸۹۰۴-۲۲۷۱۵۸۸۶

زوج درمانی توسط متحصص مشاوره ۲۲۷۲۸۹۰۴-۲۲۷۱۵۸۸۶

روان درمانی  ۲۶۸۵۲۹۴۰-۲۲۷۲۸۹۰۴

هیپنوتراپی-۲۶۸۵۲۹۴۰-۲۲۷۲۸۹۰۴

مشاوره شغلی- ۲۲۷۱۵۸۸۶-۲۶۸۵۲۹۶۰

مشاوره تحصیلی– ۲۲۷۲۸۹۰۴ ۲۶۸۵۲۹۴۰-

روانپزشک-۲۲۷۱۵۸۸۶-۲۲۷۲۸۹۰۴-

روانشناس– ۲۲۷۱۵۸۸۶ ۲۶۸۵۲۹۴۰-

روانکاوی—۲۶۸۵۲۹۶۰-۲۲۷۲۸۹۰۴

آرامش درمانی—۲۶۸۵۲۹۴۰- ۲۲۷۲۸۹۰۴

 

 

مشاوره تحصیلی دزاشیب

مشاوره تحصیلی

نزدیک ترین مشاور مشاوره تحصیلی به دزاشیب

روانشناسی و مشاوره خانواده، روانشناسی و مشاوره کودک، روانشناسی و مشاوره ازدواج ، روانشناسی و مشاوره نوجوان، روانکاوی، روانپزشک، ارامش درمانی، هیپنوتراپی، استرس ؛ پرخاشگری ، خانواده ،نزدیک ترین مشاور مشاوره تحصیلی به دزاشیب

مشاوره و روانشناسی

مشاوره و روانشناسی

تلفنی رایگان خدمات روانشناسی – مشاوره- روانپزشکی – آرامش درمانی – هیپنوتیزم درمانی – مجوز ۶۶۰۷۲

-☎️ ۰۲۱۲۲۷۱۵۸۸۶

۰۹۱۲۳۲۴۵۵۱۰

۰۲۱۲۲۷۲۸۹۰۴

۰۲۱۲۶۸۵۲۹۵۶

۰۲۱۲۶۸۵۲۹۴۶

۰۲۱۲۶۸۵۲۹۴۰

۰۲۱۲۶۸۵۲۹۶۰

بهترین مشاور و روانشناس خانواده و ازدواج ❤️❤️❤️??? مشاوره آنلاین – مشاوره حضوری، تلفنی – اعصاب و روان نوروفیدبک- بایوفیدبک-

?????????????

تحت نظر متخصص اعصاب و روان_ متخصص روانشناسی – متخصص مشاوره – مشاوره خانواده، مشاوره ازدواج، مشاوره قبل از ازدواج – مشاوره نوجوان، مشاوره کودک – درمان افسردگی، وسواس، استرس، بیش فعالی – اختلالات یادگیری – مشاوره تحصیلی- کنترل خشم – درمان اتیسم

– – ???? ?????????

مطالب آموزنده و درمان در سایت : https://ravanshenasa.com

و اینستاگرام ما ? @DR.RAVANSHENAS1

خیابان نیاوران چهارراه مژده نبش نجابت جو پلاک ۳۵۲ طبقه دوم شمالی ۰۲۱۲۲۷۱۵۸۸۶- – ۰۹۱۲۳۲۴۵۵۱۰–۰۲۱۲۲۷۲۸۹۰۴-۰۲۱۲۶۸۵۲۹۵۶–۰۲۱۲۶۸۵۲۹۴۶

telegram.me/ravanshenasiii

https://t.me/ravanshenasiiii

مشاوره خانواده و ازدواج، مشاوره کودک ، مشاوره قبل از ازدواج- مشاوره خواستگاری- مشاوره نوجوان – مشاوره شغلی- مشاوره تحصیلی- مشاوره بازرگانی- تنظیم خانواده

۰۲۱۲۶۸۵۲۹۵۶

۰۲۱۲۶۸۵۲۹۴۶

۰۲۱۲۲۷۱۵۸۸۶

۰۲۱۲۲۷۲۸۹۰۴

۰۹۱۲۳۲۴۵۵۱۰

۲۶۸۵۲۹۴۰

۲۶۸۵۲۹۶۰

آدرس: تهران- خیابان نیاوران- چهارراه مژده- نبش نجابت جو- پلاک ۳۵۲- طبقه ۲ شمالی – طبقه فوقانی بانک پاسارگاد

روانشناسی ، روانپزشکی- زوج درمانی- مشاوره طلاق-

مشاوره و روانشناسی- مشاوره خانواده و ازدواج

http://moshaverehezdevaje.com

مشاوره و روانشناسی- مشاوره خانواده و ازدواج

https://ravanshenasa.com

مشاوره و روانشناسی- مشاوره خانواده و ازدواج

http://khanevadehh.com

مشاوره و روانشناسی- مشاوره خانواده و ازدواج

https://ppsyc.com

آدرس: مشاوره و روانشناسی کودک منطقه ۱- نیاوران چها رراه مژده نبش نجابت جو پلاک ۳۵۲ طبقه ۲ شمالی بانک پاسارگاد

مشاوره تلفنی رایگان

مشاوره خانواده و ازدواج ۲۲۷۱۵۸۸۶-۲۲۷۲۸۹۰۴

مشاوره کودک و نوجوان- ۲۲۷۲۸۹۰۴-۲۲۷۱۵۸۸۶

زوج درمانی توسط متحصص مشاوره ۲۲۷۲۸۹۰۴-۲۲۷۱۵۸۸۶

روان درمانی  ۲۶۸۵۲۹۴۰-۲۲۷۲۸۹۰۴

هیپنوتراپی-۲۶۸۵۲۹۴۰-۲۲۷۲۸۹۰۴

مشاوره شغلی- ۲۲۷۱۵۸۸۶-۲۶۸۵۲۹۶۰

مشاوره تحصیلی– ۲۲۷۲۸۹۰۴ ۲۶۸۵۲۹۴۰-

روانپزشک-۲۲۷۱۵۸۸۶-۲۲۷۲۸۹۰۴-

روانشناس– ۲۲۷۱۵۸۸۶ ۲۶۸۵۲۹۴۰-

روانکاوی—۲۶۸۵۲۹۶۰-۲۲۷۲۸۹۰۴

آرامش درمانی—۲۶۸۵۲۹۴۰- ۲۲۷۲۸۹۰۴

مشاور مشاوره تحصیلی جماران ۰۲۱۲۶۸۵۱۲۸۶

مشاوره تحصیلی

نزدیک ترین مشاور مشاوره تحصیلی به جماران  ۰۲۱۲۶۸۵۱۲۸۶

روانشناسی و مشاوره خانواده، روانشناسی و مشاوره کودک، روانشناسی و مشاوره ازدواج ، روانشناسی و مشاوره نوجوان، روانکاوی، روانپزشک، ارامش درمانی، هیپنوتراپی، استرس ؛ پرخاشگری ، خانواده ،نزدیک ترین مشاور مشاوره تحصیلی به جماران  ۰۲۱۲۶۸۵۱۲۸۶

مشاوره و روانشناسی

تلفنی رایگان خدمات روانشناسی – مشاوره- روانپزشکی – آرامش درمانی – هیپنوتیزم درمانی – مجوز ۶۶۰۷۲ – -☎️ ۰۲۱۲۲۷۱۵۸۸۶- ۰۲۱۲۶۸۵۱۲۸۶ -۰۹۱۲۳۲۴۵۵۱۰ –

بهترین مشاور و روانشناس خانواده و ازدواج ❤️❤️❤️??? مشاوره آنلاین – مشاوره حضوری، تلفنی – اعصاب و روان نوروفیدبک- بایوفیدبک-

?????????????

تحت نظر متخصص اعصاب و روان_ متخصص روانشناسی – متخصص مشاوره – مشاوره خانواده، مشاوره ازدواج، مشاوره قبل از ازدواج – مشاوره نوجوان، مشاوره کودک – درمان افسردگی، وسواس، استرس، بیش فعالی – اختلالات یادگیری – مشاوره تحصیلی- کنترل خشم – درمان اتیسم

– – ???? ?????????

مطالب آموزنده و درمان در سایت : https://ravanshenasa.com

و اینستاگرام ما ? @DR.RAVANSHENAS1

خیابان نیاوران چهارراه مژده نبش نجابت جو پلاک ۳۵۲ طبقه چهارم شمالی ۰۲۱۲۲۷۱۵۸۸۶ – ۰۲۱۲۶۸۵۱۲۸۶ -۰۹۱۲۳۲۴۵۵۱۰

telegram.me/ravanshenasiii

مشاوره خانواده و ازدواج، مشاوره کودک ، مشاوره قبل از ازدواج- مشاوره خواستگاری- مشاوره نوجوان – مشاوره شغلی- مشاوره تحصیلی- مشاوره بازرگانی- تنظیم خانواده ۰۲۱۲۲۷۱۵۸۸۶-۰۲۱۲۶۸۵۱۲۸۶-۰۹۱۲۳۲۴۵۵۱۰

آدرس: تهران- خیابان نیاوران- چهارراه مژده- نبش نجابت جو- پلاک ۳۵۲- طبقه ۴ شمالی – طبقه فوقانی بانک پاسارگاد

روانشناسی ، روانپزشکی- زوج درمانی- مشاوره طلاق-

مشاوره و روانشناسی- مشاوره خانواده و ازدواج

http://moshaverehezdevaje.com

مشاوره و روانشناسی- مشاوره خانواده و ازدواج

https://ravanshenasa.com

مشاوره و روانشناسی- مشاوره خانواده و ازدواج

http://khanevadehh.com

مشاوره و روانشناسی- مشاوره خانواده و ازدواج

https://ppsyc.com

آدرس: مشاوره و روانشناسی کودک منطقه ۱- نیاوران چها رراه مژده نبش نجابت جو پلاک ۳۵۲ طبقه چهارم شمالی بانک پاسارگاد

 

تلفن: ۰۲۱۲۲۷۱۵۸۸۶-۰۲۱۲۶۸۵۱۲۸